Календарно-тематичне планування курсу з української мови для 9 класу

Календарно- тематичний план електронного курсу  з дисципліни « Українська мова»  9 клас  2012-2013 н.р.

Кількість тижнів                       - 6

Всього годин                             - 30

Практична  робота                    - 11 годин

Самостійна робота                    - 13 годин

Контрольних тестів                   - 6

Питання для самоконтролю      - 2

Тижні/

модулі

Види та зміст занять

 

Практична робота

Год.

Самостійна робота

Год.

Контроль

знань

Год.

Література

1 тиждень/

модуль1

Вхідне тестування. Повторення вивченого у 5-9 класах. Практичні вправи до теми Навчальні тести до теми "Пряма мова. Діалог".Тренувальні он-лайн тести до теми "Пряма мова. Діалог".

 

3

Пряма і непряма мова. Розділові знаки при прямій мові. Непряма мова як спосіб передачі чужої мови.

Діалог. Цитата.

2

Питання для самоконтролю

 Підсумковий тест з теми "Пряма мова. Діалог".

 

1

http://subject.com.ua/ukrmova/zno/index.html Готуємось до уроків.Сайт дистанційного навчання http://disted.edu.vn.ua/courses/work/261

2 тижень/

модуль2

 

 

 

 

 

 

Тренувальний тест.Творча робота до теми "Складне речення".Тренувальні тести до теми «Складносурядне речення» .Практичні вправи.

3

Складне речення і його ознаки.Складносурядне речення.Єднальні, протиставні і розділові сполучники в складносурядному реченні.Складне речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв'язком

 

2

Контрольний тест до теми "Складносурядне реченя".

 

 

 

 

 

1

Презентація до теми "Складне речення"

Готуємось до уроків.Сайт дистанційного навчання http://disted.edu.vn.ua/courses/work/261

3 тиждень/

модуль 3

Модуль 3.Тема 14 Тренувальні тести з теми "Складнопідрядне речення"

1

.Складнопідрядне речення.Основні типи підрядних речень. Означальні підрядні речення, їх структура. Речення з однорідною та неоднорідною підрядністю .Складнопідрядні речення з підрядними з'ясувальними

3

Питання для самоконтролю  Контрольний тест до теми "Складнопідрядне речення"

1

Складнопідрядне речення http://izbornyk.org.ua/pravopys/pravopys2012.htm.

Український правопис. 

4 тиждень/модуль 4

Тренувальні тести. Повторення.

Види складнопідрядних речень. Практичні вправи.

Складнопідрядне речення.Тест

2

Обставинні підрядні речення.

Різновиди підрядних обставинних речень: місця, часу, способу дії, міри і ступеня, порівняльні, причини, умови, мети,наслідкові, допустові.

3

Контрольний тест до теми "Складнопідрядне речення"

1

Український правопис.  Схвалений
НАН України,
МОНМСУ
МКУ.Київ, Наукова думка, 2012

http://izbornyk.org.ua/pravopys/pravopys2012.htm.

5 тиждень/модуль5

Тест.Розділові знаки між частинами безсполучникових складних речень.

Практичні вправи

2

Безсполучникове складне речення.Розділові знаки в ньому. Види зв'язку між складовими частинами текстуМовні засоби вираження міжфразних зв'язків. Складне багатокомпонентне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку

3

Контрольний тест.Складні речення з різними видами зв′язку

1

Довідник української мови

http://javot.net/mova/glav.htm

 

Модуль 6

 

 

 

 

Підсумковий тест за курс

1

 

Всього : 30 годин

 

11

 

13

 

6

 

 

 

Остання версія: 10 березень 2013, неділя, 08:30