Освітня галузь "Мови і літератури" у реалізується через навчальні предмети "Українська мова", "Іноземна мова", "Російська, інша мова національної меншини","Українська література", "Світова література" та інтегрований курс "Література".