Електронний курс з української мови для 9 класу.

Ви дізнаєтесь більше про словосполучення і речення; навчитесь визначати головні та другорядні члени речення;сформуєте навички виділяти односкладні речення у тексті, визначати їх вид; поглибите знання про звертання, вставні слова, словосполучення, речення;навчитесь правильно ставити розділові знаки відповідно до вивчених правил, знаходити й виправляти пунктуаційні помилки.

У курсі підібрано матеріал для уроків розвитку зв′язного мовлення на основі регіональних текстів, прислів′їв, використано  міжпредметні зв′язки з історією, географією, художньою культурою.

Розробка уроків з української мови (8клас) за темою "Звертання. Поширені та непоширені звертання. Розділові знаки при звертанні".

Програма з української мови 5 - 12класи/АвториГ.Т.Шелехова, В.І.Тихоша, А.М.Корольчук, В.І.Новосьолова, Я.І.Остаф. За редакцією Л.В. Скуратівського. - К.; Ірпінь:Перун, 2005. - 176с.

 

Метою даного курсу є створення умов для розвитку такої особистості, яка здатна до самоактуалізації, наполегливо намагається знаходити оптимальні шляхи вирішення значущих проблем, завзято оволодіває мистецтвом ефективного виконання життєвих і соціальних ролей та взагалі налаштована на позитивне творче перетворення світу.

Очікується, що визначальним результатом впровадження програми стане сформованість у вихованців ціннісного ставлення до власної життєдіяльності. Програми курсу складається із трьох частин (модулів): Модуль І. "Я і родина". Модуль ІІ. "Я і Україна". Модуль ІІІ. "Я і людство".

 

Учитель української мови та літератури ЗОШ №11 Шиліна Г.А.

м. Мелітополя.

1.Урок української мови у 7 класі проведений  з використанням синхронної та асинхронної  методики дистанційного навчання.На сторінці показано види завдань, тестів, які можна використовувати учителям-філологам на уроках.

2.Електронний навчальний  курс надасть змогу вчителям практично  ознайомитись із створенням тестів,  завдань до уроків української мови та літератури.

Вивчення української мови (10 клас) рівень стандарту.

Дистанційний курс має на меті допомогти учням поглибити знання з української мови, підготуватись до олімпіад, конкурсів.