Тематический план

 • Тема 1

  Вступ. 

  Під час вивчення даного курсу ми ознайомимося з програмою, що дозволяє працювати з презентаціями. Це програма для підготовки презентацій з інтегрованого пакету Microsoft Office — Power Point. На вивчення теми відводиться 17 годин. З орієнтовним обсягом знань і вмінь ви зможете ознайомитися в документі  «Вивчаємо тему». Під час вивчення теми вам потрібно виконати практичні роботи та завдання.

  Не забувайте про фіз.хвилинки (їх варто виконувати через кожні 15 - 20 хв. безперервної роботи).  

  • Тема 2

   Поняття комп’ютерної презентації. Вимоги до структури та змісту матеріалу мультимедійної презентації.

   Мета:

   • сформувати поняття комп’ютерної презентації;
   • ознайомитись з видами та призначенням комп’ютерних презентацій, призначенням й можливостями програмних засобів, що використовуються під час створення презентацій;
   • вдосконалювати навички роботи на ПК.

   Завдання:

   1. Прочитати теоретичний матеріал  "Поняття комп’ютерної презентації" та "ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ПРЕЗЕНТАЦІЇ". Зробити конспект.
   2. Переглянути презентацію "Способи запуску та вікно програми РР". Зробити конспект.
   3. Пройти тестування.
   Не забувайте про фіз.хвилинки (їх варто виконувати через кожні 15 - 20 хв. безперервної роботи).
  • Тема 3

   Способи створення презентацій.

   Мета:

   • формувати вміння: створювати презентації різними способами;
   • оформлювати слайди презентації;
   • застосовувати набуті знання на практиці;
   • вдосконялювати навички роботи на ПК.

    Завдання:

   1. Прочитати теоретичний матеріал "Створення нової презентації". Зробити конспект.
   2. Виконати практичну роботу  № 1. Роботу надіслати вчителю.

   Не забувайте про фіз.хвилинки (їх варто виконувати через кожні 15 - 20 хв. безперервної роботи).

  • Тема 4

   Основні принципи дизайну слайдів.

   Мета:

   • сформувати поняття: колірної схеми, фону слада;
   • ознайомитись з поняттями: дизайн слайду, композиція, колористика, ергономіка;
   • формувати вміння: оформлювати слайди презентації; застосовувати набуті знання на практиці;
   • навчитись: добирати стильове оформлення презентацій залежно від їх призначення; змінювати колір тексту, фон слайду;
   • вдосконялювати навички роботи на ПК.

   Завдання:

   1. Переглянути презентацію "Основні принципи дизайну слайдів" та прочитати теоретичний матеріал "Основні принципи дизайну презентації і слайдів". Зробити конспект.
   2. Виконати практичну роботу № 2. Результат надіслати вчителю.

   Не забувайте про фіз.хвилинки (їх варто виконувати через кожні 15 - 20 хв. безперервної роботи).  

  • Тема 5

   Об’єкти презентації.  Вставка зображень та розміщення на слайді малюнків, фотографій.

   Мета:

   • сформувати поняття: об’єкту слайду;
   • ознайомитись з видами об′єктів, які можна використовувати упрезентації та способами додавання їх на слайд;
   • формувати вміння: додавати об’єкти на слайд; застосовувати набуті знання на практиці;
   • навчитись: працювати з об’єктами на слайді;
   • вдосконялювати навички роботи на ПК.

   Завдання:

   1. Переглянути презентацію "Об’єкти презентації. Вставка зображень та розміщення на слайді малюнків, фотографій". Зробити конспект.
   2. Виконати практичну роботу № 3. Результат надіслати вчителю.

   Не забувайте про фіз.хвилинки (їх варто виконувати через кожні 15 - 20 хв. безперервної роботи).

  • Тема 6

   Вставка об’єктів WordArt на слайд. Автофігури.

   Мета:

   • ознайомитись із способами додавання об’єктів WordArt та автофігур на слайд;
   • формувати вміння: додавати об’єкти на слайд; застосовувати набуті знання на практиці;
   • навчитись: працювати з об’єктами на слайді;
   • вдосконялювати навички роботи на ПК.

   Завдання:

   1. Прочитати теоретичний матеріал "Вставка об’єктів WordArt на слайд. Автофігури". Зробити конспект.
   2. Виконати практичну роботу № 4. Результат надіслати вчителю.

   Не забувайте про фіз.хвилинки (їх варто виконувати через кожні 15 - 20 хв. безперервної роботи).  

  • Тема 7

    Вставлення, редагування та форматування текстових об’єктів. 

   Мета:

   •  ознайомитись із способами додавання об’єктів WordArt та автофігур на слайд;
   • формувати вміння: додавати об’єкти на слайд; застосовувати набуті знання на практиці;
   • навчитись: працювати з об’єктами на слайді;
   • вдосконялювати навички роботи на ПК.

   Завдання:

   1. Прочитати теоретичний матеріал "Додавання тексту на слайд". Зробити конспект.
   2. Виконати практичну роботу № 5. Результат надіслати вчителю.

   Не забувайте про фіз.хвилинки (їх варто виконувати через кожні 15 - 20 хв. безперервної роботи).  

  • Тема 8

   Комплексна практична робота. 

   Мета:

    

   Не забувайте про фіз.хвилинки (їх варто виконувати через кожні 15 - 20 хв. безперервної роботи).  

   • Тема 9

    Вставка аудіо- та відео- об’єктів на слайди.  

    Мета:

    • формувати вміння: додавати аудіо- та відео- об'єкти на слайд; 
    • оформлювати слайди презентації;
    • застосовувати набуті знання на практиці;
    • вдосконялювати навички роботи на ПК.

     Завдання:

    1. Опрацювати теоретичний матеріал "Вставка аудіо- та відео- об’єктів на слайди". Зробити конспект.
    2. Виконати практичну роботу  № 6. Роботу надіслати вчителю.

    Не забувайте про фіз.хвилинки (їх варто виконувати через кожні 15 - 20 хв. безперервної роботи).  

   • Тема 10

    Вставка та форматування таблиць.   

    Мета:

    • навчитись вставляти таблиці на слайд та форматувати їх;
    • застосовувати набуті знання на практиці;
    • вдосконялювати навички роботи на ПК.

    Завдання:

    1. Переглянути презентацію "Вставка та форматування таблиць". Зробити конспект.
    2. Виконати практичну роботу до уроку № 7. Результат надіслати вчителю.

    Не забувайте про фіз.хвилинки (їх варто виконувати через кожні 15 - 20 хв. безперервної роботи).  

    • Тема 11

     Ефекти анімації. 

     Мета:

     • сформувати поняття: анімація; 
     • розглянути: типи анімаційних ефектів; методи додавання анімаційних ефектів; 
     • сформувати вміння: застосовувати набуті знання на практиці; додавати анімаційні ефекти до об’єктів; 
     • навчитись: створювати презентації з використанням анімаційних ефектів;
     • вдосконялювати навички роботи на ПК.

     Завдання:

     1. Переглянути презентацію "Ефекти анімації". Зробити конспект.
     2. Виконати практичну роботу до уроку № 8. Результат надіслати вчителю.

     Не забувайте про фіз.хвилинки (їх варто виконувати через кожні 15 - 20 хв. безперервної роботи).

     • Тема 12

      Імпортування об’єктів, створених у середовищі інших програмних засобів. 

      Мета:

       

      Не забувайте про фіз.хвилинки (їх варто виконувати через кожні 15 - 20 хв. безперервної роботи).  

      • Тема 13

       Вставка колонтитулів у слайд. 

       Мета:

        

       Не забувайте про фіз.хвилинки (їх варто виконувати через кожні 15 - 20 хв. безперервної роботи).  

       • Тема 14

        Налаштування способу переходу по слайдах, часу. 

        Мета:

         

        Не забувайте про фіз.хвилинки (їх варто виконувати через кожні 15 - 20 хв. безперервної роботи).  

        • Тема 15

         Використання гіперпосилань та кнопок дій.

         Мета:

          

         Не забувайте про фіз.хвилинки (їх варто виконувати через кожні 15 - 20 хв. безперервної роботи).  

         • Тема 16

          Налаштування демонстрації презентації.

          Мета:

           

          Не забувайте про фіз.хвилинки (їх варто виконувати через кожні 15 - 20 хв. безперервної роботи).  

          • Тема 17

           Тематична  контрольна робота.

           Мета:

            

           Не забувайте про фіз.хвилинки (їх варто виконувати через кожні 15 - 20 хв. безперервної роботи).