Використані джерела.

  1. Інформатика : 10 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.
  2. Костриба О. В., Лещук Р. І. Усі уроки інформатики. 10 клас. Академічний рівень. — Х.: Вид. група «Основа», 2010. — 224 с.

Last modified: Tuesday, 3 April 2012, 10:18 AM