Опис курсу.

Даний курс розраховано на учнів 8 класу (варіативна складова навчального плану).

Основна мета курсу полягає у вивченні прийомів створення мультимедійної презентації, ознайомленні з прийомами роботи в програмі Microsoft PowerPoint 2007, у ефективному використанні під час навчального процесу можливостей мультимедійних технологій, уміння самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, а також розвитку творчого та критичного мислення, уміння побачити, сформулювати та вирішити проблему.

Задачі курсу:

  • Освоїти можливості програми Microsoft PowerPoint 2007 для створення презентацій;
  • Вивчити прийоми створення та демонстрації слайдів, що відповідають сучасним вимогам;
  • Оволодіти навичками створення презентації з використанням  графіки, анімацій та інших мультимедійних елементів;
  • Розвивати творче та критичне мислення.

Вказані задачі вирішуються через практичне оволодіння учнями навичками роботи  у програмі Microsoft PowerPoint 2007 для створення презентацій.

Реалізація курсу забезпечує освоєння загальнонавчальних умінь і компетенцій у рамках інформаційно-комунікативної діяльності. 

Last modified: Tuesday, 5 April 2016, 9:31 AM