Практична робота № 1. Завдання 2.

Відправити презентацію вчителю.