Практична робота № 5

надіслати вчителю створену презентацію