Напишіть власне висловлювання на тему : «Мова у житті людини»

Власне висловлювання    

Використовуючи подані афоризми і прислів’я як цитати, напишіть невеликий твір – роздум   «Мова у житті людини». Використайте одне з наведених висловлювань як епіграф до творчої роботи.

« Мова – втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова»  (М. Рильський).                                                                          

 «Мрію я словами відмикати людське серце…Цю скарбницю мрій» (Л. Забашта).  «Мова народу – це найбільший національний скарб»  (О. Гончар).                                                                                    

Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі докази, що найкраще аргументуватимуть ваші  міркування.  Проілюструйте ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури або випадки з життя.  Орієнтовний обсяг роботи –  120-150слів.