Topic outline

 • Планові інформаційні ресурси

  Планові важливі для організації навчального процесу викладачеві

 • Вступ

  Приклади під час навчання корисніші за правила.
  І. Ньютон

  Фізика була й залишається найфундаментальнішою природничою наукою. Викладання фізики має закласти основи наукового світогляду, сформувати зацікавленість щодо вивчення відомих наукових теорій та проведення власних, нехай невеликих, досліджень. Сьогодні навряд чи хтось заперечуватиме, що основним результатом вивчення курсу фізики мають бути не завчені формули, означення чи закони, а вміння аналізувати реальні ситуації, знаходити шлях до відповіді на поставлені запитання. Запропонований курс має розвинути творчі здібності учнів, розширити уявлення про теоретичні та експериментальні методи фізичної науки, її зв'язки з іншими природничими науками та математикою. Вони знайомлять учнів із нестандартними, досить часто етюдними, підходами до розв'язання задач.

  Якщо ти учень 8, 9 класу, полюбляєш фізику, розв’язувати задачі, порпатися з приладами, придумувати нові та повторювати класичні експерименти і досліди, зокрема з електрики, запрошую тебе до дистанційного курсу «Електрика. Розв’язування задач». Який розрахований на 75 годин.

  Програма курсу
 • Електростатика


 • Закони постійного струму


 • Струм в різних середовищах

  Використанні відео:


 • Експериментальні задачі

 • Задачі підвищеної складності

  • Підсумки

   • Підсумкове заняття Lesson
    Not available unless: You belong to А