Основні терміни з теми "Електрика"


  • Підготуй коротку інформацію про фізичний термін, який ти отримав по електронній пошті.
  • Зайди до розділу "Вступ" і додай запис до головного глосарію, в якому розмісти підготовленну інформацію.

Зверни увагу! Інформація, повинна бути короткою, чіткою та інформативною, містити чіткі визначення, правила та закони, пов'язані з терміном. Щоб твої однокласники і ти мали під рукою маленьку енциклопедію.Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Е

Електрична напруга

Фізична величина, що чисельно дорівнює роботі електричного поля по переміщенню електричного заряду.

Позначається U

Одиниця вимірювання В (вольт)

Електричний струм

Наспрямлений потік заряджених частинок

З

Закон Ома

Сила струму в колі прямопрорційна електричній напрузі і обернено пропорційна опору речовини.

С

Сила струму

Фізична ввеличина, що характеризує електричний струм і чисельно дорівнює заряду, який проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу.

Позначається І

Одиниця вимірювання 1 А.