Біологія 10 клас (Михальченко): Усі користувачі

Фільтри

Форум Форум Новини

Вступне слово

Глосарій Глосарій Глосарій

Тест Тест Вхідне тестування

Розділ 1.Біологія - наука про життя.

Тест Тест Біологія- наука про життя

Розділ 2.Системна організація живої природи.

Тест Тест Системна організація живої природи

Розділ 3.Елементарний склад біологічних систем.

Тест Тест Елементарний склад біологічних систем

Розділ 4.Неорганічні речовини живих організмів.

Тест Тест Значення і функції води

Розділ 4.Неорганічні речовини живих організмів.

Тест Тест Неорганічні речовини живих організмів

Розділ 5.Біомолекулярний склад природи.

Тест Тест Біомолекулярний склад живого

Розділ 5.Біомолекулярний склад природи.

Тест Тест Ферменти

Розділ 5.Біомолекулярний склад природи.

Тест Тест Вуглеводи

Розділ 5.Біомолекулярний склад природи

Тест Тест Ліпіди

Розділ 5.Біомолекулярний склад природи.

Тест Тест Біомолекулярний склад природи

Розділ 6.Структура клітинного рівня: біомолекули та органели клітини.

Тест Тест Клітинна теорія

Розділ 6.Структура клітинного рівня:біомолекули та органели клітини.

Тест Тест Мембрани.Цитоплазма

Розділ 6.Структура клітинного рівня: біомолекули та органели клітини.

Тест Тест Органоїди клітини

Розділ 6.Структура клітинного рівня : біомолекули та органели клітини

Тест Тест Немембранні органели

Розділ 6.Структура клітинного рівня:біомолекули та органелли клітини

Тест Тест Ядро

Розділ 7. Основні процеси клітинного рівня

Тест Тест Метаболізм

Розділ 7.Основні процеси клітинного рівня

Тест Тест Біосинтез білка

Розділ 7.Основні процеси клітинного рівня.

Тест Тест Фотосинтез

Розділ 8.Самовітворення клітини.Віруси.

Тест Тест Клітини.Соматичні та статеві.

Розділ 8.Самовідтворення клітини.Віруси.

Тест Тест Мітоз.Амітоз

Розділ 8.Самовідтворення клітини.Віруси.

Тест Тест Мейоз

Розділ 8.Самовідтворення клітини.Віруси.

Тест Тест Неклітинні форми життя

Розділ 9.Організм як біосистема: структурні елементи і основні процеси.

Тест Тест Одноклітинні прокаріоти

Розділ 9.Організм як біосистема: структурні елементи і основні процеси

Тест Тест Еукаріоти

Розділ 9.Організм як біосистема: структурні елементи і основні процеси.

Тест Тест Багатоклітинні організми

Розділ 10.Властивості організмів: розмноження та індивідуальний розвиток

Тест Тест Статеве розмноження

Розділ 11. Вихідне тестування

Тест Тест Вихідне тестування