Глосарій


Гіпотеза- наукове припущення,вірогідність якого в цей момент не може бути доведена й перевірена,але яке пояснює явища, що досі не мали наукового припущення.

Аспект- точка зору,з якою розглядається об'єкт.

Доказ- логічна дія,спрямована на обгрунтування істинності якого-небуть твердження.

Метод- спосіб досягнення любої мети,спосіб пізнання,теоретичного дослідження або практичного виконання.

Спостереження- свідоме і ціленаправлене сприйняття явищ і процесів без прямого втручання в їхній перебіг.

Експеремент- це метод пізнання. під час якого явища вивчають у контрольованих і певних умовах.

Поняття- логічно оформлена загальна думка про предмет, явище, об'єкт,що відображає його сутністьі є результатом пізнання об'єкта.Перегляд глосарію, використовуючи цей індекс.

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | ВСЕ

Веб-сторінка:  1  2  3  4  5  (Наступна)
  ВСЕ

А

Автополіплоїдія

це спадкова зміна, кратне збільшення числа наборів хромосом у клітинах організму одного й того самого біологічного виду.

Аероби

це організми здатні жити й розвиватися тільки за наявності в середовищі вільного кисню, який вони використовують як окисник.

Алкалоїди

це група азотовмісних органічних сполук природного походження, найчастіше рослиного, більшість із яких має властивості слабкої основи.

Алополіплоїдія

це подвоєння числа хромосом у стерильного гібрида, у результаті чого він стає фертильним.

Амфіфільні речовини

сполуки,що мають гідрофільну-гідрофобну природу.

Анаероби

це організми, що отримують енергію за відсутності доступу кисню шляхом прискореного, але неповного розщеплення поживних речовин.

Антитіла

це розчині глікопротеіни, наявні в сироватці крові, тканиній рідині або на клітинній мембрані, які розпізнають і зв'язують антигени.

АТФ

це нуклеотид, що відіграє важливу роль в енергетичному обміні клітини, виступаючи як переносчик енергії.

Б

Білки

високомолекулярні азотовмісні органічні речовини, молекули яких складаються із залишків амінокислот.

Біологічно активні речовини

це загальна назва речовин, що мають виражену фізіологічну активність.


Веб-сторінка:  1  2  3  4  5  (Наступна)
  ВСЕ