Освітня галузь "Природознавство" реалізується через навчальні предмети "Природознавство", "Біологія" та "Географія", "Фізика" та "Хімія".