Перевірте себе

1 °° . Для чого використовується стиснення даних?
2 °° . У яких випадках можливе використання стиснення з частковою втратою даних?
3 • . Опишіть відомі вам методи стиснення даних.
4 °° . Для чого виконується архівація даних?
5 • . Що таке архівація і що таке стиснення файлів? Який між ними зв’язок і яка різниця?
6 °° . Як називаються програми, що виконують архівацію даних? Які їх можливості?
7 °° . Назвіть найбільш поширені формати архівних файлів.
8 °° . Опишіть один із способів запуску на виконання архіватора в операційній системі Windows.
9 °° . Яку команду потрібно вибрати в WinRAR для створення архіву; для видобування файлів з архіву?
10 • . Опишіть створення багатотомного архіву за допомогою програми WinRAR. Для яких випадків створюються такі архіви?
11 • . У  яких  випадках  створюються  архіви,  що  саморозгортаються? Наведіть алгоритм їх створення.

Last modified: Wednesday, 17 July 2013, 3:36 PM