Архівація даних

Незважаючи  на  підвищення  надійності  комп’ютерів  і  комп’ютерних носіїв  даних,  все  ж  повної  гарантії  збереження  даних  вони  не  дають.
Втрата даних може призвести до дуже серйозних наслідків. Так, знищення даних про вклади та перерахування коштів клієнтів призведе до краху банку, втрата даних про продаж квитків спричинить перебої у перевезенні пасажирів, втрата результатів дослідів може звести нанівець багаторічні  наукові  дослідження.  Навіть  втрата  записника  з  телефонами друзів принесе вам значні проблеми. Тому виникає потреба у створенні
копій даних. Найважливіші дані дублюють, записуючи на інші жорсткі диски, на магнітну плівку стримера, на оптичні диски тощо.
Розміри файлів, які потрібно зберігати, великі і потребують додаткових  витрат.  Щоб  зменшити  ці  розміри  у  копіях  і  відповідно  зменшити витрати, використовують стиснення даних. При цьому використовуються методи, що забезпечують стиснення без втрат даних.

Результатом роботи цих програм є архівний файл, або просто архів, який містить у стисненому або не стисненому стані файли і папки. У процесі архівації можуть бути використані додаткові заходи стосовно захисту даних від несанкціонованого доступу, наприклад встановлення пароля на доступ до даних в архіві.
Залежно  від  алгоритмів,  за  якими  здійснюється  архівація  даних, розрізняють такі формати архівних файлів: ZIP, RAR, ARJ, CAB, LZH, ACE, ISO та ін. Найчастіше, особливо в мережі Інтернет, використовують архівні файли формату ZIP.
При виборі формату архівного файлу слід враховувати, що за даними тестів, проведених авторами підручника, формат RAR забезпечує найефективніше стиснення. Однак на процес архівації в цьому форматі затрачається більше часу.
Прикладами архіваторів є програми WinZIP, WinRAR, 7Zip, Winace, PowerArchiver, ArjFolder, BitZipper, Gnochive, bzip2 та ін.
Одним  з  архіваторів  є  програма  WinRAR російського  програміста Олександра Рошала, яка використовує високоефективні алгоритми стиснення даних.

Основні функції цієї програми такі:
• створення архівів файлів і папок з можливим стисненням даних;
• додавання файлів і папок до вже існуючих архівів;
• перегляд вмісту архівів;
• заміна і оновлення файлів і папок в архівах;
• видобування з архіву всіх або тільки обраних файлів і папок;
• створення багатотомних архівів (архів розбивається на кілька окремих файлів – томів); розмір томів установлює користувач;
• створення звичайних і багатотомних архівів, які містять програму самостійного  видобування  файлів  і  папок,  без  участі  програми архіватора – так званих SFXархівів (англ. SelF eXtracting – самовидобування);
• перевірка цілісності даних в архівах;
• шифрування даних та імен файлів в архівах
та ін.

Програма WinRAR виконує всі ці операції над архівними даними формату  RAR  і  ZIP,  а  також  дає  змогу  переглядати  і  видобувати  об’єкти  з архівів форматів CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ та ін.


Для  створення  архіву  з  використанням  програми  WinRAR

потрібно виконати алгоритм:
1. Запустити  програму  WinRAR на  виконання  (наприклад, Пуск ⇒⇒ Усі програми
⇒⇒ WinRAR  ⇒⇒ WinRAR).
2. Виконати  Команди ⇒⇒ Добавити  файли  до  архіву (або  вибрати
кнопку Додати на Панелі інструментів).
3. Вибрати вкладку Файли.
4. Вибрати  потрібні  об’єкти  для  архівації,  для  цього  використати кнопку Додати біля поля Файли, що добавляються.
5. Вибрати вкладку Загальні.
6. Увести в полі Ім’я архіва ім’я архівного файлу.
7. Указати папку, в якій буде збережено архів (кнопка Огляд).
8. Обрати у списку Метод стиснення один із шести методів стиснення: від методу без стиснення до методу, що забезпечує максимальне стиснення (при максимальному
стисненні розмір архівного файлу  буде  найменшим,  але  час архівації буде найбільшим).
9. За потреби, вказати встановленням позначок прапорців значення параметрів архівації.
10. Вибрати  формат  архівного файлу  (RAR  або  ZIP)  вибором відповідного перемикача.
11. Якщо  планується  розділити архівний  файл  на  кілька  частин,  то  указати  розмір  тому  в полі зі списком Розділити на томи розміром (в байтах).
12. Вибрати кнопку ОК.

Для додавання об’єктів до вже існуючого архіву

необхідно виконати такий алгоритм:
1. Запустити архіватор WinRAR.
2. Відкрити архів, до якого потрібно додати об’єкт (Файл ⇒⇒ Відкрити архів).
3. Виконати  Команди ⇒⇒ Добавити  файли  до  архіву (або  вибрати кнопку Додати на Панелі інструментів).
4. Виділити у діалоговому вікні Виберіть файли, які необхідно додати об’єкти, які слід помістити до архіву.
5. Установити значення параметрів архівації.
6. Вибрати кнопку ОК.

Іншим способом додавання файлів до архіву є перетягування файлів у
вікно вже існуючого архіву або на значок архіву.


Для видобування об’єктів з архіву

потрібно:
1. Запустити архіватор WinRAR.
2. Вибрати архів, об’єкти якого потрібно видобути.
3. Виконати Команди ⇒⇒ Добути у вказану папку (або вибрати кнопку  Видобути в на Панелі інструментів).
4. Указати у діалоговому вікні Шлях і параметри видобування папку, в яку буде здійснено видобування.
5. Установити значення параметрів видобування.
6. Вибрати кнопку ОК.


Для видалення окремих об’єктів з архіву

потрібно виконати такий алгоритм:
1. Запустити архіватор WinRAR.
2. Відкрити архів, об’єкти з якого потрібно видалити.
3. Виділити об’єкти, які необхідно видалити.
4. Виконати Команди ⇒⇒ Видалити (або вибрати кнопку Видалити на Панелі інструментів).
5. Закрити вікно програми.

У  випадках,  коли  потрібно  перенести  архівний  файл  на  інший комп’ютер і не відомо, чи встановлена на ньому архіватор, використовують спеціальний формат архівних файлів – SFX. Архівні файли, створені в цьому форматі, мають розширення ехе і включають модуль самовидобування, що дає змогу видобувати файли з архіву без архіватора.
Для захисту архіву від стороннього доступу користувач може встановити  пароль  доступу  до  архіву.  Для  цього  необхідно  на  вкладці  Додатково вибрати кнопку Пароль та ввести пароль і його підтвердження у відповідні поля.

При інсталяції програми WinRAR у контекстне меню об’єктів включаються основні команди роботи з архівами.
Вибір команди Добавити в архів або Добавити в архів і відправити по e:mail відкриває вікно встановлення режимів архівації. Вибір інших двох команд – Добавити в архів «Untitled:2.rar» або Добавити в архів «Untitled:2.rar» і відправити по e:mail приводить до створення архіву із запропонованим іменем (у нашому прикладі – «Untitled:2.rar».
Контекстне меню файлу архіву містить команди видобування файлів, які відкривають відповідні вікна встановлення режимів видобування: Видобути файли, Видобути в поточну папку або Видобути в Untitled:2\).

Last modified: Tuesday, 16 July 2013, 10:54 PM