Перевірте себе

Перевірте себе

1° °. Які операції можна виконати над папками, файлами, ярликами?
2° °. Як скопіювати файл?
3° °. Як перемістити папку?
4° °. Чим відрізняється операція копіювання від операції переміщення?
5•. Наведіть алгоритм, який потрібно виконати для копіювання
об’єктів за допомогою команд меню вікна папки. Як виконати цю операцію, використовуючи перетягування об’єктів, сполучення клавіш?
6•. Наведіть алгоритм, який потрібно виконати для переміщення об’єктів з однієї папки до іншої? Як перемістити одразу кілька об’єктів?
7° °. Як створити ярлик?
8*. Чим відрізняються дії по створенню ярликів від дій по створенню
інших об’єктів?
9° °. Що таке Буфер обміну?
10•. При виконанні яких операцій використовується Буфер обміну?
Наведіть алгоритм їх виконання.
11° °. Як переглянути значення властивостей об’єкта?

12•. Які основні властивості файлів відображаються у вікні властивостей файлів? Як установити для файлу атрибут Лише читання?
13•. Як виділити групу об’єктів?
14•. Як змінити значок ярлика?
15•. З диска видалили файли до Кошика, а відновити їх неможливо.
Яке можливе ім’я цього диска?

Last modified: Tuesday, 4 June 2013, 9:10 PM