Перевірте себе

1 °° . Чим характерні шкідливі комп’ютерні програми?
2 °° . Як  поділяють  шкідливі  комп’ютерні  програми  за  рівнем  небезпечності?
3 • . Опишіть класифікацію шкідливих програм за принципами розповсюдження і функціонування.
4 °° . Які дії можуть виконувати шкідливі комп’ютерні програми?
5 • . Чим відрізняються віруси від троянських програм і хробаків мереж?
6 • . Які з дій вірусів найнебезпечніші? Обґрунтуйте свою відповідь.
7 • . Опишіть вимоги законодавства України по боротьбі з розповсюдженням шкідливих програм.
8 °° . Що  таке  антивірусні  програми?  Назвіть  відомі  вам  антивірусні програми.
9 • . Які функції антивірусних програм?
10 °° . Що  потрібно  робити  для  профілактики  ураження  шкідливими комп’ютерними програми?
11*. Поясніть, чому серед заходів із профілактики ураження вірусом однією з основних вимог є використання ліцензійного програмного забезпечення.

Last modified: Tuesday, 16 July 2013, 5:16 PM