Перевірте себе

Перевірте себе

1° °. Що є найменшою одиницею зберігання даних на зовнішніх запам’ятовуючих пристроях?
2•. Що таке файл? Що таке папка?
3° °. Наведіть приклади імен зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв.
4° °. Які вимоги до імен файлів в ОС Windows?
5•. Що таке повне ім’я файлу? Укажіть повне ім’я файлів Pollog.txt
і ver_ht_ini.txt (рис. 3.34).
6•. Що таке тип файлу? Як користувач в ОС Windows може визначити тип файлу?
7•. Що таке шаблон імен файлів і папок? Для чого він використовується?
8•. Які символи використовуються в шаблонах імен файлів і папок?
Поясніть їх призначення.
9•. Опишіть структуру зберігання файлів і папок на дисках, що використовується ОС Windows.
10° °. Наведіть приклади спеціальних папок Windows.
11° °. Для чого призначена папка Кошик?
12•. Що таке ярлик? Для чого він призначений?
13° °. Як відрізнити значок ярлика від значка самого об’єкта?
14•. Як запустити програму, використовуючи файл, тип якого зареєстрований в ОС?
15° °. Для чого призначена програма Провідник? Як її запустити?
16° °. Які режими подання об’єктів у вікні програми Провідник можна
встановити? Як це можна зробити?
17•. Для чого призначена Панель адреси вікна Провідник? Як з її використанням відкрити вікно папки, розташування якої відоме?
18*. Поясніть, чи можуть бути у папці два файли з однаковими іменами; у різних папках два файли з однаковими іменами; папка і файл у ній з однаковими іменами.

Last modified: Tuesday, 4 June 2013, 6:39 PM