Цю сторінку створено з використанням ресурсу "HTML-сторінка"

Вимоги до оформлення модуля-секції електронної дисципліни

Модулі-секції електронної дисципліни відповідають заліковим модулям навчальної дисципліни.

Положенням про організаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни встановлює (п. 2.1.8.3), що основними структурними елементами залікового модуля є:

 • назва (тема);
 • мета;
 • вимоги до знань та умінь, які студент має отримати за результатами вивчення модуля;
 • розподіл навчального навантаження студента на контактні години, години самостійної роботи та години контрольних заходів;
 • теоретичний та методичний матеріал, вивчення якого достатньо для досягнення результатів навчання;
 • перелік індивідуальних завдань для самостійної роботи;
 • критерії оцінювання результатів навчання студента.

Виходячи з цього кожна модуль-секція електронної дисципліни повинна мати структурні елементи, які б відповідали вище переліченим структурним елементам залікових модулів.

Структурні елементи модуль-секцій електронної дисципліни формуються за допомогою модулів діяльності програмного комплексу Moodle, характеристика яких надана у ресурсі "Дидактичні засоби програмного комплексу Moodle" (модуль 02). Положенням про організаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни рекомендованими до використання модулями діяльності є:

 • РЕСУРСИ:
  • нотатка (labels);
  • HTML-сторінка (HTML page);
  • файл, веб-сторінка (files and web pages);
 • ЗАВДАННЯ:
  • Індивідуальне завдання (assignment);
  • Заняття (lesson);
  • Тест (quiz);
  • Форум (forum) та інші.

На наступному рисунку показано варіант реалізації модуль-секції четвертого залікового модуля чинної електронної дисципліни.

Модуль-секція

Основними елементами цієї модуль-секції є:

 • назва та мета залікового модуля (елемент 1) - створено шляхом використанням модуля "Нотатка";
 • теоретичний та методичний матеріал залікового модуля (елементи 2) - створено шляхом використання модуля "HTML-сторінка";
 • діяльність по засвоєнню навчального матеріалу залікового модуля (елемент 3) - створено шляхом використання модуля "Заняття";
 • діяльність з виконання індивідуального завдання самостійної роботи (елемент 4) - створено шляхом використання модуля "Індивідуальне завдання";
 • діяльність з перевірки знань та вмінь шляхом тестування (елемент 5) - створено шляхом використання модуля "Тест".

Last modified: Monday, 24 October 2011, 10:19 PM