Цю сторінку створено з використанням ресурсу "HTML-сторінка"

Дидактичні засоби програмного комплексу MOODLE

Програмний комплекс MOODLE має у своєму розпорядженні велике розмаїття програмних модулів, за допомогою яких можна організувати навчальну роботу студентів (Activity Modules - модулі діяльності). Кожен з цих модулів має відповідні дидактичні властивості, що дає змогу сформувати певний перелік навчально-методичних матеріалів націлених на вирішення студентом завдань дисципліни. Всі модулі умовно поділено на РЕСУРСИ та ЗАВДАННЯ. ЗАВДАННЯ, як правило, мають зворотній зв'язок, за допомогою якого результати навчання студента оцінюються викладачем або автоматично. РЕСУРСИ, в основному, мають інформаційне призначення.

РЕСУРСИ

ЗАВДАННЯ

РЕСУРСИ

MOODLE надає можливість додавання до дисципліни широкого спектру інформаційних ресурсів. В якості ресурсу можна використати будь-який електронний документ, який може обертатися у мережі Інтернет.

Текстова сторінка

Текстова сторінкаРесурс цього типу являє собою одну просту сторінку, надруковану як звичайний текст. У цьому випадку набраний текст буде показаний без усяких змін - точно так, як ви його ввели. Текстовий формат має сенс використовувати для представлення програмного коду, коду HTML, первинного вигляду смайлів і т.і.

HTML-сторінка

HTML-сторінкаЦей тип ресурсу надає можливість легкої розробки повноцінної веб-сторінки в межах MOODLE за допомогою візуального HTML-редактора. Ресурс цього типу являє собою web-сторінку, яка зберігається не як файл, а як елемент бази даних. Ця сторінка може бути оформлена з використанням практично усіх можливостей мови HTML, включаючи Javascript.

Файл, веб-сторінка

Веб-файлРесурс цього типу дозволяє встановити зв'язок з доступними веб-сторінками Інтернет або файлами у комп'ютерній мережі. Він також дозволяє створити посилання до будь-якої веб-сторінки або файлу, які завантажені вами у файлову систему дисципліни з вашого власного комп'ютера.

Звичайні веб-сторінки будуть показуватись такими, якими вони були створені. Файли будуть завантажуватися на ваш комп'ютер і там будуть відкриватись тими програмними засобами, для яких вони створені. Якщо програмний засіб інтегровано з браузером, то файл відкриється у вікні браузера. Якщо програмний засіб не інтегровано з браузером, то перегляд файлу буде відбуватися у новому вікні, створеному цим засобом. Для того, щоб остання дія відбулася, програмний засіб повинен бути інстальований на комп'ютері користувача.

Ресурс має багато налаштувань для показу файлу або веб-сторінки у вікні, яке спливає, вікні фрейму і таке інше. Зокрема, якщо ресурс є веб-додатком або іншим типом, здатним прийняти параметри, ви можете, якщо бажаєте, відправити йому інформацію, таку, наприклад, як ім'я користувача, їх електронна пошта, дисципліна, в якій вони знаходяться зараз, і таке інше.

Тека з файлами

ТекаЦей ресурс дає доступ до окремих тек файлової системи дисципліни. За допомогою ресурсу студенти зможуть переглядати файли, які знаходяться у цих теках.

Нотатка

НотаткаНотатка це невеличка текстова (графічна) інформація, яка показується в межах відповідного модуля-секції на головній сторінці дисципліни.

До початку ...

ЗАВДАННЯ

База даних

База данихБаза даних - модуль діяльності, за допомогою якого викладач та (або) студенти, наприклад, можуть:

 • накопичувати посилання до інформаційних джерел, бібліографічні дані книжок або статей, електронні версії друкованих видань;
 • створювати галереї зображень, презентацій тощо та проводити конкурсне оцінювання зразків, які представлені;
 • створювати банки даних з будь-якої тематики, показувати та знаходити записи, які створені у банку даних, тощо.

Формат та структура даних у базі даних може бути будь-якою: зображення, файл, гіперпосилання, число, дата, текстове поле і таке інше.

Глосарій

ГлосарійГлосарій - тлумачний словник. За допомогою цього модуля можна організувати формування у студентів поняттєвого апарату дисципліни. Основним структурним елементом глосарію є словникова стаття, яка складається із:

 • терміну;
 • ключових слів до терміну;
 • вказівки розділу, до якого термін відноситься;
 • визначення терміну;
 • додатка до визначення терміну;
 • коментарів;
 • оцінок за студентське визначення (режим опрацювання термінів студентами);
 • прізвища автора словникової статті дати створення словникової статті;
 • дати останнього редагування словникової статті.

Дані словникової статті заносяться у базу даних. Певна кількість словникових статей може виводитися на екран у відсортованому вигляді. Словникова стаття може бути представлена у різних форматах - списком, у енциклопедичному форматі, у форматі питань, що часто задаються. В межах дисципліни можна створювати декілька глосаріїв, роблячи зв'язок між ними.

Форум

ФорумФорум - засіб публічного обговорення будь-якої проблеми. Кожен відвідувач форуму може поставити проблему для обговорення, а також прийняти участь у обговоренні усіх проблемних питань, які надіслані на форум. У межах дисципліни використовуються наступні типи форумів:

 • стандартний загальний форум - відкритий форум, у якому кожен учасник дисципліни може надати тему для обговорення;
 • одного простого обговорення - складається з однієї теми. Може бути використаний для концентрації уваги на обговоренні однієї теми;
 • учасник надає одне обговорення - у форумі цього типу обмежено кількість тем, які можуть надавати учасники дисципліни;
 • питання - відповідь - у форумі цього типу учасник може переглянути відповіді інших тільки після надання своєї відповіді на поставлене питання.

За допомогою налаштувань можна організувати різні рівні доступу до функцій кожного форуму, а також виконувати оцінювання повідомлень.

Форум дозволяє учасникам дисципліни одержувати копії нових повідомлень на свій e-mail.

Індивідуальне завдання

Індивідуальне завданняЦей модуль діяльності дає змогу організувати виконання індивідуального завдання самостійної роботи студентами у вигляді есе, реферату, проекту і таке інше. Електронний варіант роботи надсилається на сайт.

За його допомогою можна:

 • передавати зміст індивідуального завдання студентам;
 • встановлювати строки його виконання;
 • встановлювати максимальну оцінку, яку може отримати студент за виконання індивідуального завдання;
 • задавати форму представлення відповіді викладачу;
 • заборонити відсилання відповіді після завершення терміну виконання;
 • давати коментарі до виконаної роботи і таке інше;
 • відправляти повідомлення викладачу про надіслану відповідь.

Відповідь на індивідуальне завдання може бути представлена у вигляді:

 • одного файлу;
 • послідовності декількох файлів;
 • онлайн-тексту на сайті;
 • очного спілкування.

Анкета

АнкетаМодуль діяльності, призначенням якого є визначення ставлення студентів до навчання та їх психологічного стану. Цей модуль містить певний перелік психологічних тестів, залучений розробниками MOODLE для вирішення вище означеної мети.

Опитування

ОпитуванняЦе модуль діяльності, за допомогою якого можна дізнатися про думку студентів з поставленої проблеми. Для проведення опитування викладач задає питання та надає певний перелік можливих відповідей на нього. Студенти обирають, на їх думку, правильну відповідь.

Тест

ТестЦей модуль діяльності дозволяє викладачу створити набір тестових завдань різного типу (вибір з множини, вибір відповідності, вірно-невірно, коротка відповідь та інші) і провести тестування студентів. Всі тестові завдання розміщаються по розділах і зберігаються у базі даних MOODLE. Їх можна будь-скільки раз використовувати у межах дисципліни, а також в інших дисциплінах. Студентам можна дозволити проходити тест кілька разів, при цьому кожна спроба автоматично оцінюється. Тести можуть показувати правильні відповіді або просто оцінку. Модуль дозволяє виконувати статистичну обробку результатів тестування і виводити ці результати у зовнішні файли.

Заняття

ЗаняттяЗаняття - модуль діяльності, за допомогою якого створюється комплект взаємозалежних сторінок. Кожна із сторінок має інформаційний розділ і розділ контролю засвоєння інформаційного розділу. У відповідності до результату проходження контролю, відбувається або перехід на іншу сторінку і студент починає вивчати наступну порцію матеріалу, або перехід не відбувається і студент продовжує вивчати матеріал попередньої сторінки.

Чат

Чат

Модуль діяльності, який надає можливість учасникам дисципліни проводити спільні обговорення у реальному часі за допомогою Інтернет. Чати має сенс використовувати для проведення консультацій в режимі онлайн. На відміну від форумів, де кожен учасник може надавати своє повідомлення у зручний для себе час, чат вимагає одночасного підключення до обговорення всіх зацікавлених в ньому учасників дисципліни.

Scorm

ScormМодуль діяльності, який надає можливість підключати до дисципліни будь-які стандартні пакети SCORM або AICC.

SCORM (Sharable Content Object Reference Model) - модель передачі об'єкту загального змісту - стандарт, який розроблено для систем дистанційного навчання. Стандарт містить вимоги до організації навчального матеріалу та забезпечує сумісність компонентів і їх багатократне використання. Пакет SCORM це окремий файл з розширенням .zip, який містить файл imsmanifest.xml. У останньому визначена структура пакету SCORM, посилання на ресурси та файли, які складають основу навчального блоку.

AICC -один з міжнародних стандартів обміну навчальними матеріалами. Стандарт розроблено Aviation Industry CBT (Computer-Based Training) Committee - Комітетом авіаційної промисловості (комп'ютерне навчання). Пакет AICC містить декілька файлів (від 4 до 7), кожен з яких має своє призначення.

Вікі

ВікіЦей модуль діяльності заснований на інтернет-технології WIKI - технології спільної роботи над створенням веб-сторінок. За цією технологією учасники дисципліни можуть створювати та редагувати веб-сторінки за тематикою Вікі. Остання редакція сторінки показується користувачам. Модуль має декілька режимів роботи, відповідно до яких встановлюються правила створення та редагування веб-сторінок. Відомим прикладом Вікі є проект "Вікіпедія"

До початку ...

Last modified: Monday, 26 September 2011, 8:57 PM