Розділ 6 «Джерела особистого доходу», тема 24 «Заробітна плата» складається з 4 уроків:

1. Ринок праці

2. Реальна та номінальна заробітна плата

3. Практична робота «Мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум»

4. Заробітна плата як спосіб заохочення до праці та чинник підвищення її продуктивності

 

Даний курс- є міжпредметним навчальним  курсом (факультатив).

Навчальний предмет: Математика (алгебра 8 клас) та економіка.

Назва розділу : "Квадратні рівняння" та "Національна економіка".

Актуальність : Економічні чинники сьогоднішнього суспільства вимагають від людини, яка починає  самостійне життя, володіти набором практичних знань, вмінь та навичок з фінансової науки, що можливе за умови опанування шкільним курсом математики, оскільки математика дає методи розв’язання як економічних, так і фінансових задач та є важливим елементом загальної культури.

  Математичні задачі з фінансовим змістом – це спосіб ознайомлення учнів із застосуванням математичних понять та методів у фінансовій галузі та розкриття можливостей математики у фінансовій теорії.

   Робота з прикладними задачами фінансового змісту  в процесі навчання математики сприяє, з одного боку,розвитку математичного мислення, зацікавлює учнів, а з іншого – озброює їх фінансовими знаннями.

  Розв’язування математичних задач з фінансовим змістом ознайомить учнів з такими важливими категоріями фінансової тематики, як податки, банківські розрахунки,доходи, витрати, прибуток тощо. Отримані в шкільному віці практичні вміння і навички стануть їм у великій пригоді в дорослому житті.

Курс економіки для поглибленого вивчення у 8-9-му класах