Теорія по темі: "Повні квадратні рівняння"


Геометричний зміст

ПараболаГрафіком квадратичної функції є парабола. Розв'язками (коренями) квадратного рівняння називають точки перетину параболи з віссю абсцис. Якщо парабола, яка описується квадратичною функцією, не перетинається з віссю абсцис, рівняння не має дійсних корнів. Якщо парабола перетинається з віссю абсцис в одній точці (вершині параболи), рівняння має один дійсний корінь (також кажуть, що рівняння має два співпадаючих кореня). Якщо парабола перетинає вісь абсцис в двох точках, рівняння має два дійсних кореня.

Якщо коефіцієнт а додатній, вітки параболи направлені вгору, якщо від'ємний -- вітки параболи направлені вниз. Якщо коефіцієнт b додатній, то вершина параболи лежить в лівій півплощині, якщо від'ємний -- в правій півплощині.

Вивід формули для розв'язання квадратного рівняння

Формулу для розв'язання квадратного рівняння можна отримати так

ax2 + bx + c = 0
ax2 + bx = -c

Помножимо рівняння на 4a

      4a2x2 + 4abx = -4ac
      4a2x2 + 4abx + b2 = -4ac + b2
      (2ax + b)2 = b2 -4ac
      2ax + b = ±√b2 -4ac

Пошук коренів квадратного рівняння

Квадратне рівняння з дійсними коефіцієнтами може мати від 0 до 2 дійсних коренів в залежності від значення дискримінанту D = b2 − 4ac:

 • коли D > 0 корнів два, і вони розраховуються за формулою
  x1,2 = -b ± √D
  2a
 • коли D = 0 корінь один (два рівних або співпадаючих кореня), кратності 2:
  x = -b
  2a
 • коли D < 0 дійсних коренів немає. Існують два комплексних кореня, що розраховуються за формулою
  x1,2 = -b ± i-D
  2a

Теорема Вієта

Сума коренів приведеного квадратного рівняння x2 + px + q = 0 дорівнює коефіцієнту p, взятому з оберненим знаком, а добуток коренів дорівнює вільному доданку q:
      x1 + x2 = -p,      x1x2 = q.

Розклад квадратного рівняння на множники

Якщо відомі обидва кореня квадратного рівняння, то його можна розкласти на множники за наступною формулою
      ax2 + bx + c = a(x - x1)(x - x2)

7.4Мб