Вивчаємо теоретичний матеріал

    Над папками, файлами та ярликами можна виконувати такі операції:  створення; зміна імені; копіювання; переміщення; видалення; відновлення; перегляд і зміна значень властивостей (атрибутів).

Створення папки, файла

1 спосіб. Створення папки або файлу в іншій папці.

1. Відкрити вікно папки, в якій створюватиметься об’єкт.
2. Виконати Файл  - Створити.
3. Вибрати у списку можливих об’єктів створення Папку або тип створюваного файлу, наприклад  Текстовий документ.
4. Увести замість імені об’єкта, що пропонує операційна система (Нова папка, Текстовий документ тощо), інше ім’я, яке відповідає вмісту або призначенню об’єкта.
5. Клацнути ЛКМ поза об’єктом.

2 спосіб. Створення папки за допомогою контекстного меню

1. Викликати контекстне меню (правам кнопка миші)
2. Вибрати у списку Створити – Папку або Створити – Файл
3.  Увести замість імені об’єкта, що пропонує операційна система (Нова папка, Текстовий документ тощо), інше ім’я, яке відповідає вмісту або призначенню об’єкта.
4. Клацнути ЛКМ поза об’єктом.

Виділення об’єктів

Одного об’єкта:

Клацнути ЛКМ на об’єкті.

Декількох об’єктів розташованих поряд:

1 спосіб:

Обвести значки файлів курсором миші, утримуючи натиснутою ліву кнопку миші (курсор створить на екрані прямокутну рамку).

2 спосіб:

1. Виділити перший об’єкт
2. Натиснути клавішу Shift, і утримуючи її виділити останній об’єкт.

Декількох довільних об’єктів:

1.Вибрати один з тих об’єктів, які потрібно виділити.
2.Натиснути і не відпускати клавішу Ctrl.
3.Вибрати по черзі потрібні об’єкти.
4.Відпустити клавішу Ctrl

Переймену- 

вання

1 спосіб:

1.Вибрати об’єкт.
2.Натиснути клавішу F2.
3.Увести нове ім’я об’єкта замість старого.
4.Натиснути клавішу Enter або вибрати точку поза цим об’єктом

2 спосіб:

1. Двічі клацнути ЛКМ на назві об’єкта.
2. Увести нове ім’я об’єкта замість старого.
3.Натиснути клавішу Enter або вибрати точку поза цим об’єктом

Копіювання      

1 спосіб.

1.Вибрати об’єкт, копію якого потрібно створити.
2.Виконати Правка -Копіювати.
3.Відкрити вікно папки, в яку потрібно скопіювати цей об’єкт.
4.Виконати Правка -Вставити.

2 спосіб.

1.Вибрати об’єкт, копію якого потрібно створити.
2.Виконати ПКМ - Копіювати.
3.Відкрити вікно папки, в яку потрібно скопіювати цей об’єкт.
4.Виконати ПКМ - Вставити

При копіюванні об’єкт залишається на своєму місці,а в іншому місці створюється його копія.

Переміщення   

1 спосіб.

1.Вибрати об’єкт, який потрібно перемістити.
2.Виконати Правка - Вирізати.
3.Відкрити вікно папки, в яку потрібно переміститиобраний об’єкт.
4.Виконати Правка -Вставити.

2 спосіб. метод Drag and Drop (перемісти і залиш):

1. лівою кнопкою миші перетягнути об’єкту потрібну папку. Якщо обидві папки містяться
на одному диску, для копіювання утримують клавішу CTRL.

При переміщенні об’єкт видаляється з попереднього місця і реєструється в іншій папці

Видалення                          

1 спосіб.

1.Вибрати об’єкт, який потрібно видалити.
2.Виконати Правка - Видалити або натиснути клавішу Delete.
3.Підтвердити видалення об’єкта вибором кнопки Так у діалоговому вікні.

2 спосіб.

1.Вибрати об’єкт, який потрібно видалити.
2.Виконати ПКМ - Видалити.
3.Підтвердити видалення об’єкта вибором кнопки Так у діалоговому вікні.

Видалений об’єкт потрапляє до папки Кошик, з якої за потреби його можна відновити. Для остаточного видалення об’єктів необхідно виконати команду Очистити кошик з меню Файл вікна папки Кошик

Відновлення

видалених об’єктів

1 спосіб.

1. Відкрити папку Кошик
2. Виділити об’єкти для повернення
3. Обрати команду Файл - Відновити

2 спосіб.

1. Відкрити папку Кошик
2. Вибрати об’єкти для повернення
3. В контекстному меню виділених об’єктів вибрати команду  Відновити

Last modified: Sunday, 1 April 2012, 3:13 PM