Перевірте себе

1°. Що є результатом пошуку інформації з використанням пошукової служби?
2°. Як відбувається поповнення баз даних веб-каталогів?
3°. Назвіть види веб-каталогів.
4•. Яким чином здійснюється пошук даних у веб-каталогах?
5•. Поясніть, у чому полягають і з чим пов’язані переваги та недоліки веб-каталогів.
6°. Як відбувається поповнення баз даних пошукових систем?
7•. За яким алгоритмом здійснюється пошук даних у пошукових системах?
8•. Поясніть, у чому полягають і з чим пов’язані переваги та недоліки пошукових систем.
9°. Які послуги можуть надавати пошукові системи користувачам?
10•. Пошук об’єктів яких типів можуть виконувати пошукові системи?
11є. Яким буде результат пошуку, якщо ключові слова будуть записані без лапок; у лапках; перед ключовими словами буде записане слово define; знак мінус?
12•. Які можливості складного пошуку можна використати для уточнення пошукового запиту?
13*. Порівняйте особливості пошуку даних із використанням веб-каталогів і пошукових систем. Визначте переваги та недоліки кожного типу пошукових служб.
14*. Наведіть міркування щодо вибору стратегії пошуку даних про те, яким чином нанотехнології можуть вплинути на розвиток Інтернету та які розробки з цього питання проводяться в Україні.
15•. Поясніть, чим викликана потреба оцінювати дані, отримані з Інтернету.

Last modified: Monday, 17 June 2013, 12:58 PM