Тренувальні вправи

  1. Складіть хронологічну таблицю створення засобів обчислення.
  2. (ДЗ) Складіть узагальнюючу таблицю значень властивостей ЕОМ (елементна база, швидкодія, програмне забезпечення, ємність внутрішньої пам’яті, зовнішні пристрої) для різних по­колінь.
  3. Складіть схему класифікації комп’ютерів за швидкодією.
  4. Складіть схему класифікації комп’ютерів за їх призначенням.
  5. Намалюйте схему аналітичної машини Беббіджа. Поясніть її.
  6. (ДЗ) Знайдіть додаткову інформацію про засоби обчислення в попередні віки. Підготуйте повідомлення на цю тему.
  7. (ДЗ) Підготуйте реферат про розробників українських комп’ю­терів.
  8. Чи зможе комп’ютер повністю замінити людину? В яких видах діяльності машина поки що поступається людині? Підготуйте повідомлення з обґрунтуванням ваших висновків.
  9. Опишіть, як змінилася праця письменника, композитора, музи­канта, співака, дизайнера з появою персонального комп’ютера. Як вона може змінитися в майбутньому, враховуючи перспекти­ви розвитку комп’ютерів?

Last modified: Sunday, 21 July 2013, 1:40 AM