Перевірте себе (пункти 2.5 - 2.6)

 1. Наведіть приклади засобів опрацювання повідомлень у попередні віки.
 2. Назвіть видатних фахівців, які в різні часи працювали над ство­ренням обчислювальних пристроїв.
 3. Які пристрої розробили: Блез Паскаль, Готфрід Лейбніц, Чарльз Беббідж, Герман Голлеріт? Для яких цілей вони використовува­лися?
 4. Порівняйте принципи дії аналітичної машини Чарльза Беббіджа та принципи фон Неймана.
 5. Які обчислювальні машини були створені наприкінці 1930-х - початку 1940-х років? Які технології в них були використані? Назвіть причини бурхливого розвитку обчислювальної техніки в 1940-х роках.
 6. Скільки поколінь ЕОМ ви знаєте? За значеннями яких властивос­тей можна віднести ту чи іншу ЕОМ до певного покоління? Опишіть основні напрями розвитку комп’ютерної техніки.
 7. Хто брав участь у розробці першої вітчизняної ЕОМ? Коли вона була створена?
 8. Опишіть роль українських учених у розвитку обчислювальної техніки.
 9. Які ви знаєте види портативних комп’ютерів?
 10. Чому портативні комп’ютери набувають в останній час все біль­шого розповсюдження?
 11. Де використовуються вбудовані комп’ютери?
Last modified: Sunday, 21 July 2013, 1:35 AM