Тренувальні вправи

1*. Знайдіть потрібну інформацію і складіть порівняльну таблицю значень властивостей останніх моделей процесорів Іп^еі та АМБ для персональних комп’ютерів.

2*. (ДЗ) За каталогами або ціновими пропозиціями комп’ютерних магазинів визначте значення властивостей процесорів, які дос­тупні на ринку комп’ютерів вашого регіону.

3. Проаналізуйте таблицю 2.2. Чи справджується прогноз Мура про подвоєння кількості напівпровідникових елементів у складі мікросхем за один рік?

4. Складіть порівняльну таблицю зовнішньої та внутрішньої пам’яті комп’ютера за ємністю та способами запису.

5. Впорядкуйте відомі вам носії даних за спаданням їх ємності.

6. (ДЗ) Заповніть таблицю.

7*. Підготуйте схему класифікації видів пам’яті за тривалістю збере­ження даних.

8*. (ДЗ) Що стримує широке використання флеш-дисків у персо­нальних комп’ютерах? Підготуйте повідомлення на цю тему.

Last modified: Sunday, 21 July 2013, 1:33 AM