2.1. Поняття про архітектуру і принципи функціонування комп’ютера

Поняття про архітектуру і принципи функціонування комп’ютера

Ви вже знаєте, що в сучасних інформаційних системах для реалізації інформаційних процесів широко використовуються комп’ютери. Ком­п’ютери за допомогою відповідного апаратного і програмного забезпечен­ня можуть виконувати операції по збиранню, передаванню, опрацюван­ню, зберіганню і захисту повідомлень.

На рисунку 2.1 подано зовнішній вигляд типового сучасного комп’ю­тера, призначеного для одночасної роботи з ним одного користувача. Такі комп’ютери називають персональними комп’ютерами (ПК).

ПК

До складу ПК, зображеного на рисунку 2.1, входять:

  • системний блок, з розміщеними в ньому:
    • процесором - пристроєм для керування роботою комп’ютера і опра­цювання даних;
    • пам’яттю - пристроєм для запам’ятовування даних та деякими іншими пристроями;
  • клавіатура і маніпулятор «миша» - пристрої для введення даних;
  • монітор і звукові колонки - пристрої для виведення даних.

Роботу комп’ютера можна проілюструвати за допомогою схеми, пода­ної на рисунку 2.2.

shema roboti kompa

За допомогою пристроїв введення дані і програми їх опрацювання пот­рапляють у пам’ять комп’ютера. З пам’яті комп’ютера дані надсилають­ся до процесора (англ. Свпігаї Ргосеззіпд Цпіі - СРЦ - модуль централь­ного процесора). Опрацювання даних здійснює арифметично-логічний пристрій. Керує процесами опрацювання даних, їх збереженням і переда­ванням пристрій керування.

Представлення результатів опрацювання даних у виді, зручному для певного користувача, реалізують пристрої виведення даних.

Дана схема роботи описує логічну організацію роботи комп’ютера, яку називають архітектурою комп’ютера. Сучасна архітектура комп’ютерів базується на принципах, які вперше були сформульовані британським ученим Чарльзом Беббіджем (1791-1871) (рис. 2.3), а потім розвинені й обґрунтовані американським ученим Джоном фон Нейманом (1903-1957).

12345

Процесор

Процесор комп’ютера є його основним пристроєм. До складу сучасно­го процесора входять, як зазначалося вище, арифметично-логічний пристрій і пристрій керування.

Процесори для персональних комп’ютерів класифікують за роз- рядністю, кількістю ядер, тактовою частотою та іншими властивостями. Основні властивості процесорів наведені в таблиці 2.1.

procesor_1

procesor_2

Процесор (рис. 2.5) вставляється в спеціальне місце ськет (англ. зоскві - гніздо, розетка) на материнській платі (рис. 2.6, 1), яка у свою чергу розмі­щується в системному блоці.

procesor

materinska plata

Last modified: Sunday, 9 June 2013, 3:29 PM