3.5. Робота з довідкою. Пошук даних у зовнішній пам’яті комп’ютера і мережі

3.5. Робота з довідкою. Пошук даних у зовнішній пам’яті
комп’ютера і мережі

Робота з довідкою
Доволі часто користувачі початківці потрапляють у ситуацією, коли подальші дії в операційній системі їм невідомі. Це може статися при відмові
ОС виконувати певні операції, при некоректній роботі певних програм, коли хтось вніс зміни в налаштування ОС, а як повернутися до попереднього
стану користувач не знає тощо. У таких випадках слід звернутися до програми Центр довідки та підтримки операційної системи Windows.

ris3.53

Використовуючи цю програму, можна отримати довідку про виконання певних операцій над об’єктами ОС, про можливості і термінологію
ОС тощо. Відкриття вікна Центру довідки та підтримки можна здійснити:
натисненням клавіші F1, коли всі вікна згорнуті або закриті;
• виконанням Пуск ⇒ ⇒Довідка та підтримка.
Початковий вигляд вікна Центр справки и поддержки (рос. центр
справки и поддержки – центр довідки та підтримки) показано на рисунку 3.53. Призначення елементів керування описано в таблиці 3.7.
                                                                                                              Таблиця 3.7

tab3.7

prodol tab3.7

Робоче поле вікна умовно поділене на дві частини. У лівій розміщено
перелік основних розділів довідки, до яких найчастіше звертаються користувачі. Права частина містить посилання, які дають змогу, використовуючи комп’ютерну мережу, звернутися до свого товариша за відповіддю на запитання або за допомогою, а також увійти до форумів в Інтернеті, на яких обговорюються проблеми використання ОС Windows, а також виконати стандартні операції по діагностуванню комп’ютера, оновленню ОС тощо.
Нижче Панелі інструментів розміщено поле Найти (рос. найти –
знайти) (рис. 3.54). Для пошуку потрібно в це поле ввести слово або словосполучення і вибрати кнопку або натиснути клавішу Enter.
Результат пошуку – перелік розділів довідки, що містять шукані слова або словосполучення, буде виведено у лівій частині вікна. При виборі
Рис. 3.54. Поле пошуку

Рис. 3.55. Вікно Центру довідки та підтримки в режимі Указатель

одного зі знайдених розділів у правій частині вікна відображатиметься його зміст. В українізованій версії Windows XP, на жаль, використовується довідка тільки російською мовою. Тому слова і словосполучення для пошуку потрібно вводити російською мовою.
Для пошуку потрібної довідки зручно використовувати Указатель (рос. указатель – покажчик). При виборі відповідної кнопки на Панелі інструментів ліва частина вікна довідки набуває вигляду, показаного на рисунку 3.55. У ній в алфавітному порядку розміщено ключові слова і словосполучення. Для переглядання їх списку
використовують смугу прокручування. Для прискорення пошуку
необхідно в поле над списком ввести ключове слово або словосполучення. Для того щоб зміст обраного розділу відобразився в правій частині вікна, потрібно вибрати кнопку Display (англ. display – відображати) або натиснути клавішу Enter.

Пошук означень і пояснень термінів зручно здійснювати, використовуючи тлумачний словник. Для його відкриття необхідно у лівій частині
 вікна у режимі Указатель вибрати для певного терміна посилання опре
деление (рос. определение – означення), а потім вибрати кнопку Display.
У правій частині вікна відкриється відповідна сторінка тлумачного словника і панель з кнопками літер алфавіту (рис. 3.55). Використовуючи ці кнопки, можна швидко перейти до сторінки термінів, що починаються з певної літери. Подальший перегляд списку термінів відбувається за допомогою смуги прокручування.

vista

Пошук даних у зовнішній пам’яті комп’ютера і мережі

При значних обсягах роботи з різноманітними прикладними програмами користувач створює велику кількість файлів і папок. Більшість користувачів намагається упорядковано зберігати дані. Однак після перенесення даних з одного диска на інший, з одного комп’ютера на інший, внесення змін у структуру папок, значного збільшення кількості об’єктів користувач перестає пам’ятати місцезнаходження всіх даних і для їх пошуку може використати засоби операційної системи.  

Виконання Пуск ⇒ ⇒Знайти відкриває вікно пошуку. Аналогічне вікно пошуку відкриється при виконанні у вікні Провідника Вигляд ⇒ ⇒ Панелі браузера ⇒ ⇒ Пошук або при виборі кнопки на панелі інструментів. У лівій частині вікна з’являється панель Помічник із пошуку зі списком Що ви бажаєте знайти? (рис. 3.57). У списку наведені команди для пошуку файлів і папок у зовнішній пам’яті комп’ютера або в мережі за певними значеннями їх властивостей: 

Малюнки, музику або відео – для пошуку файлів відповідних типів.

Наприклад, точкові малюнки, малюнки у форматі JPEG, GIF, PNG, WMF тощо, звукові файли форматів MP3, WMA, MIDI тощо. 

Документи (текстові файли, електронні таблиці тощо) – для пошуку файлів, що створені в прикладних програмах, крім файлів малюнків, музичних та звукових. Наприклад, файли форматів DOC, TXT, PPT, DBF тощо.
Усі файли й папки – для пошуку будь-яких файлів і папок.
Комп’ютери або людей – для пошуку комп’ютерів у мережі або записів про певних людей, про організації або установи у комп’ютерній
адресній книзі, яку створює користувач.
Інші команди цього діалогового вікна забезпечують виконання пошуку даних в Інтернеті, отримання довідки в Центрі довідки та підтримки корпорації Microsoft, налаштування параметрів роботи помічника або вимкнення анімованого персонажа.
Вибір кожної з названих команд пошуку відкриває діалогові вікна, в яких можна встановити значення додаткових параметрів пошуку. Серед цих параметрів: використання шаблонів імен файлів і папок, часу їх створення, пошук файлів, що містять певний текст, пошук об’єктів у певних місцях (на дисках, у вказаному місці мережі, у папках тощо), пошук за розмірами (малий розмір – менше 100

ris3.58

ntrcn

ris3.60

ris3.61

Last modified: Wednesday, 10 July 2013, 9:57 PM