Практична робота № 3

Практична робота № 3

«Робота з об’єктами файлової системи»
Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки
і санітарногігієнічних норм.
Варіант 1
1. Запустіть на виконання програму Internet Explorer одним із відомих вам способів.
2. Закрийте вікно програми Internet Explorer.
3. Запустіть програму Провідник.
4. Створіть у папці, вказаній учителем, папку My folder. Далі в ній створіть такий фрагмент файлової структури:
5. Перейменуйте файл Test1.txt на файл Завдання1.txt.
6. Скопіюйте файл Реферат.txt у папку Документи.
7. Визначте та запишіть у зошит значення таких властивостей файла Реферат.txt з папки Документи:
• розмір;
• дата і час створення;
• значення атрибута лише читання.
8. Перемістіть файл Конспект.txt у папку PR2_1.
9. Створіть у папці My folder ярлик файлу Конспект.txt.
10. Змініть значок ярлика файлу Конспект.txt на такий .
11. Скопіюйте створений ярлик у папку Документи та в папку Мої документи.

12. Видаліть ярлик файлу Конспект.txt з папки Мої документи.
13. Виділіть файл Завдання1.txt та ярлик файлу Конспект.txt, які містяться в папці My folder, і перемістіть їх в папку PR2.
14. Скопіюйте файли Феденко.jpg та Костенко.jpg з папки Тема3\Фото_кращих_учнів до папки Малюнки.
15. Видаліть папку Малюнки.
16. Перегляньте вміст Кошика вашого комп’ютера. Які з щойно
видалених об’єктів знаходяться в Кошику?
17. Відновіть видалені об’єкти.
18. Видаліть усі об’єкти з папки My folder. Як це зробити найшвидше?
19. Видаліть папку My folder.

Варіант 2
1. Запустіть на виконання програму Калькулятор з групи програм Стандартні.
2. Закрийте вікно програми Калькулятор.
3. Запустіть програму Провідник.

в2

4. Створіть у папці, вказаній учителем, папку Documents. Далі створіть такий фрагмент файлової структури:
5. Перейменуйте файл Каталог.txt на файл Список.txt.
6. Скопіюйте файл Тема.txt у папку PR2.
7. Визначте та запишіть у зошит значення таких властивостей файлу Тема.txt з папки PR2:
• розмір на диску;
• дата і час зміни;
• значення атрибута прихований.
8. Перемістіть файл Завдання.txt у папку PR1_2.
9. Створіть у папці PR2 ярлик файлу Список.txt.
10. Змініть значок ярлика файлу Список.txt на такийзначок Т .
11. Скопіюйте створений ярлик у папку Малюнки та в папку Мої малюнки.
12. Видаліть ярлик файлу Список.txt з папки Мої малюнки.
13. Виділіть файл Список.txt і ярлик файлу Список.txt, що містяться в папці Малюнки, і скопіюйте їх в папку PR1.
14. Скопіюйте файли Каталог_художньої літератури.mdb та Каталог_підручників.mdb з папки Тема 3\Бібліотека до папки Документи.
15. Видаліть папку Розрахунки.
16. Перегляньте вміст Кошика вашого комп’ютера. Які з тільки що видалених об’єктів знаходяться в Кошику?
17. Відновіть видалені об’єкти.
18. Видаліть усі об’єкти з папки Documents. Як швидше це зробити?
19. Видаліть папку Documents.

Last modified: Tuesday, 4 June 2013, 9:29 PM