Виконайте завдання

Виконайте завдання

1° °. Запишіть алгоритм, який потрібно виконати для створення нової
папки з іменем Мої фотографії.
2° °. Створіть у папці Мої документи папку Вправа1 та:
а) створіть у папці Вправа1 текстовий файл Реферат.txt;
б) створіть ярлик папки Вправа1 на Робочому столі;
в) перегляньте значення властивостей ярлика папкіи Вправа1.
Визначте шлях до папки, на яку він посилається;
г) створіть у папці Мої документи папку Вправа2;
д) скопіюйте файл Реферат.txt з папки Вправа1 до папки Вправа2;
е) перейменуйте файл Реферат.txt з папки Вправа2 на файл Нове повідомлення.txt;
ж)перемістіть папку Вправа1 на Робочий стіл;
з) видаліть ярлик папки Вправа1;
и) перегляньте вміст Кошика; з’ясуйте, чи поміщені до нього об’єкти, видалені в попередньому завданні;
к) відновіть ярлик папки Вправа1 і закрийте усі вікна.
3•. (ДЗ) Створіть у папці Мої документи папку Завдання01 та:
а) створіть у папці Завдання01 текстовий файл Твір.txt;
б) створіть ярлик файлу Твір.txt на Робочому столі;
в) перегляньте значення властивостей ярлика файлу Твір.txt.
Визначте шлях до файлу, на який він посилається;
г) перейменуйте ярлик файлу Твір.txt, залишивши в його імені
тільки ім’я файлу Твір.txt;
д) перемістіть папку Завдання01 на Робочий стіл;
е) скопіюйте файл Твір.txt на Робочий стіл;
ж) видаліть папку Завдання01 та ярлик файлу Твір.txt;
з) перегляньте вміст Кошика; з’ясуйте, чи поміщені до нього об’єкти, видалені в попередньому завданні;
и) очистіть вміст Кошика та закрийте усі вікна.
4•. Створіть у папці Мої документи папку Завдання02 та:
а) створіть у папці Завдання02 текстовий файл Лист.txt, файл
крапкового малюнка Картина01.bmp, документ Microsoft Word Доповідь.doc;

б) створіть у папці Мої малюнки ярлик файлу Картина01.bmp;
в) створіть на Робочому столі папку Завдання03;
г) перемістіть усі файли з папки Завдання02 в папку Завдання03, використовуючи виділення групи об’єктів;
д) перегляньте значення властивостей ярлика файлу Картина01.bmp з папки Мої малюнки. Де розміщено файл, на який посилається ярлик? Чому це так?

е) видаліть папку Завдання03;

ж)перегляньте вміст Кошика. Чи поміщені до нього об’єкти, видалені в попередньому завданні? Чи можна відновити один файл Доповідь.doc, що був зареєстрований у видаленій папці Завдання03?
з) закрийте усі вікна.
5*. (ДЗ) Використовуючи команду Властивості меню вікна Кошик,
визначте:
а) як зарезервувати для видалених об’єктів різні граничні розміри місця на диску для кожного з дисків вашого комп’ютера;
б) який розмір у гігабайтах відведено для Кошика кожного з дисків.
6•. (ДЗ) Створіть текcтовий документ Властивості.txt (наприклад, в папці Мої документи) та:
а) установіть для нього атрибут Лише читання;
б) відкрийте вікно текстового файлу Властивості.txt;
в) уведіть текст: Цей файл має атрибут «Лише читання»;
г) спробуйте закрити вікно файлу;
д) визначте, як реагує операційна система на намагання зберегти
зміни у файлі. Поясніть чому?
7** Знайдіть, використовуючи довідку операційної системи та інші
джерела, додаткову інформацію про різні способи виконання операції копіювання, переміщення.

Last modified: Tuesday, 4 June 2013, 9:17 PM