3.4 Робота з об’єктами файлової системи

3.4  Робота з об’єктами файлової системи 

Операції над файлами, папками і ярликами
Над папками, файлами та ярликами можна виконувати такі операції:
• створення;
• зміна імені;
• копіювання;
• переміщення;
• видалення;

• відновлення;

• перегляд і зміна значень властивостей (атрибутів).

Розглянемо послідовності дій для виконання цих операцій (табл. 3.4).

При виконанні операцій копіювання і переміщення використовується
Буфер обміну операційної системи – частина оперативної пам’яті
комп’ютера, призначена для зберігання об’єктів операційної системи при
виконанні команд Копіювати або Вирізати. У Буфері обміну операційної
системи може одночасно зберігатися тільки один об’єкт. Після вибору
команди Вставити об’єкт з Буфера обміну буде вставлено до вибраної
папки або до папки, вікно якої відкрито.
Якщо об’єкт поміщено до Буфера обміну після виконання команди
Копіювати, то його можна вставляти в папки необмежену кількість разів. Якщо вставка здійснюється в ту саму папку, де знаходиться оригінал об’єкта, то до імені об’єкта буде добавлено слово Копія, а для подальших копій у дужках дописуватиметься ще й номер копії, наприклад Копія (2).
Після виконання команди Вирізати операцію вставки об’єкта з Буфера обміну можна здійснити тільки один раз. При повторному виконанні
команд Копіювати або Вирізати вміст Буфера обміну заміщується новим
об’єктом.

Зручним способом виконання копіювання і переміщення об’єкта є його перетягування з вікна однієї папки до вікна іншої, використовуючи ліву кнопку миші. При цьому якщо обидві папки знаходяться на різних дисках, то відбувається операція копіювання (біля вказівника з’являється позначка + , рис. 3.49), а якщо на одному диску – переміщення (біля вказівника немає позначки).

Незалежно від розміщення папок на дисках, операція перетягування, виконана при натиснутій одній з службових клавіш, приводить:
• при натиснутій клавіші Ctrl – до копіювання;
• при натиснутій клавіші Shift – до переміщення;
• при натиснутій клавіші Alt – достворення ярлика (біля вказівника з’являється позначка ).
Перетягування об’єкта можливе і з вікна папки на значок іншої папки чи зовнішнього запам’ятовуючого пристрою (рис. 3.50).

Воно відбувається аналогічно до перетягування з одного вікна до іншого. При виконанні копіювання і переміщення об’єкта шляхом перетягування Буфер обміну операційної системи не використовується. Для копіювання у такий спосіб одного і того самого об’єкта кілька разів у різні місця потрібно повністю повторювати всю операцію.

Перетягування можна виконувати і з використанням правої кнопки миші. При цьому, як тільки и відпускаємо кнопку, на екран виводиться меню переліком команд, які можна виконати над цим б’єктом (рис. 3.51).

Ще одним способом виконання операцій над об’єктом є використання
сполучення клавіш. Перелік команд, які можна виконати за допомогою
сполучень клавіш, наведений у таблиці 3.5. Слід враховувати, що літери
C, X, V, Z, A в сполученнях – це літери англійського алфавіту і позначають відповідну клавішу. Ці клавіші використовуються незалежно від встановленої мови введення тексту.

Перегляд і зміна значень властивостей об’єктів
Для визначення дати створення об’єктів, розміру окремого файлу чи групи файлів, зареєстрованих у певній папці, та інших даних про об’єкти використовують перегляд значень властивостей об’єктів. Серед властивостей файлів і папок, як уже зазначалося, є кілька спеціальних, які називаються атрибутами. Такими властивостями є атрибути лише читання, прихований та інші. Атрибут лише читання накладає заборону на зміну файлів і папок. При встановленому атрибуті прихований файли і папки не відображаються у вікні Провідника. Користувач може переглядати та змінювати значення атрибутів файлів і папок.

Для перегляду та зміни значень властивостей (атрибутів) папок, файлів або ярликів потрібно:
1.Вибрати об’єкт.
2. Виконати Файл ⇒ ⇒ Властивості.
3. У вікні, що відкрилося, переглянути значення властивостей
об’єкта.
4. Встановити чи зняти, за потреби, позначку прапорця для атрибутів Лише читання і Прихований.
Для ярликів і папок у діалоговому вікні властивостей доступна кнопка
Змінити значок, вибір якої відкриваєвікно з набором значків (рис. 3.52).


Зазначимо, що ця операція не доступна для папок Windows, Program Files.

Виділення групи об’єктів
Операції копіювання, переміщення, перегляду значень властивостей
і встановлення значень атрибутів, видалення і відновлення можна виконувати не тільки над окремим об’єктом, а й над групою об’єктів. Для цього групу об’єктів треба попередньо виділити, використовуючи мишу або клавіатуру.
Виділення групи об’єктів з використанням миші виконується аналогічно до виділення прямокутної області екрана, в яку повинні потрапити потрібні об’єкти. Інший спосіб передбачає такі алгоритми.

Last modified: Tuesday, 4 June 2013, 9:09 PM