Виконайте завдання

Виконайте завдання

1° °. Запустіть на виконання ПроигрывательWindows Media (Пуск ⇒ ⇒
⇒ ⇒Усі програми ⇒ ⇒ПроигрывательWindowsMedia) та:
а) визначте, в якому з режимів (повноекранному чи віконному)
відкрилося вікно програми, який тип цього вікна;
б) розмістить вікно програми на 1/4 частину екрана у верхньому
лівому куті (для цього використайте переміщення вікна і зміну його розмірів);

Рис. 3.24
в) укажіть елементи керування вікна програми Проигрыватель
Windows Media;
г) закрийте вікно програми.
2° °. Запустіть програму Блокнот (Пуск ⇒ Усі програми ⇒ Стан:
дартні ⇒ Блокнот) та:
а) визначте, в якому з режимів (повноекранному чи віконному)
відкрилося вікно програми, який тип цього вікна;
б) розмістіть вікно програми Блокнот так, щоб воно займало
нижню половину екрана (для цього використайте переміщення вікна і зміну його розмірів);
в) закрийте вікно програми.
3• •. Відкрийте, використовуючи меню Пуск, чотири вікна програми
Internet Explorer (Пуск ⇒ ⇒ Усі програми ⇒ ⇒ Internet Explorer)
і два вікна програми Paint (Пуск ⇒ Усі програми ⇒ Стандарт:
ні⇒ Paint) та:
а) установіть віконний режим відображення цих вікон;
б) розмістіть вікна у два рядки, змінюючи їхні розміри: у верхньому чотири вікна Internet Explorer, а у нижньому – два вікна Paint;
в) розмістіть відкриті вікна каскадом, а потім зверху донизу, використовуючи контекстне меню Панелі завдань;
г) закрийте усі вікна.
4• •. Запустіть на виконання програму Таблиця символів (Пуск ⇒ ⇒ Усі
програми ⇒ ⇒Стандартні ⇒ ⇒Службові ⇒ ⇒Таблиця символів) та:
а) укажіть елементи керування вікном;
б) спробуйте змінити висоту і ширину вікна, перевести вікно в
повноекранний режим. Чи вдалося вам виконати ці операції?
в) закрийте вікно програми.

5• •. Відкрийте контекстне меню Робочого стола та:
а) виберіть команду Властивості;
б) виберіть вкладку Заставка;
в) виберіть у списку Заставка команду Об’ємний текст;
г) виберіть кнопку Параметри;
д) у вікні, що відкрилося, виберіть перемикач Текст;
е) уведіть у поле Текст слово інформатика;
ж) виберіть у списку Тип обертання команду Хвилі;
з) поставте повзунок Розмір у середню позицію;
и) поставте повзунок Швидкість обертання на третю позицію
зліва;
к) зніміть позначку прапорця Показувати світлові відблиски;
л) установіть позначку прапорця Особливе відбиття;
м) виберіть кнопку ОК;
н) установіть лічильник Інтервал на значення 3 хв;
о) виберіть кнопку ОК.
6• •. Відкрийте вікно програми Панель керування та розмістіть його в
нижньому правому куті екрана так, щоб воно займало 1/3 частину висоти і 1/3 частину ширини екрана та:
а) відкрийте вікно програми Таблиця символів і розмістіть його
у верхньому лівому куті екрана;
б) відкрийте вікна Мій комп’ютер і Моя музика. Розмістіть їх
відповідно до зразка (рис. 3.25).
7*. Відкрийте вікна Мої документи, Калькулятор, Paint і Блокнот та
розмістіть їх відповідно до зразка (рис. 3.26).
8*. Розміри яких вікон не можна змінювати? Дослідіть, до яких меж
можна зменшувати розміри інших вікон.

Last modified: Thursday, 30 May 2013, 9:44 PM