3.2. Вікна та операції над ними

3.2. Вікна та операції над ними

З попереднього пункту вам відомо, що Windows відноситься до ОС
з графічним інтерфейсом. Елементами графічного інтерфейсу є вікна,
значки, меню, вказівник. Вікна є основними елементами графічного
інтерфейсу операційної системи Windows. Про це свідчить і назва ОС,
яка в перекладі з англійської означає вікна.
Вікна та їх елементи
За ідеологією WIMP об’єкти операційної системи відкриваються у вікнах. Вікно – це область, як правило, прямокутної форми, що займає весь
екран або його частину. За призначенням розрізняють такі основні види
вікон: програмні, діалогові та інформаційні.
Програмним називається вікно, що відкривається при запуску програми (рис. 3.14). При цьому на Панелі завдань з’являється відповідна
кнопка. Звертаємо вашу увагу, що до програмних також відносяться
вікна, у яких відображається вміст папок і дисків. Це вікна програми
Провідник.

Діалогові вікна (рис. 3.14) призначені для встановлення значень параметрів роботи програми або для виконання команд. Вони, як і програмні вікна, мають Рядок заголовка з назвою вікна та кнопками керування
вікном.
У таблиці 3.2 подані типові об’єкти (елементи керування) діалогових
вікон, які можуть бути також об’єктами і програмних вікон. Їх використання дає змогу виконувати операції над вікнами, встановлювати
значення властивостей певних об’єктів тощо.

Таблиця 3.2

Рис. 3.16 Інформаційне вікно

Інформаційні та діалогові вікна можуть мати не всі кнопки керування
вікном.
Операції над вікнами
Вікна можна відкривати, закривати, переміщувати, змінювати їх розміри, згортати у кнопки на Панелі завдань або розгортати на весь екран.
Windows дає змогу одночасно відкривати кілька вікон. Ці вікна
можуть розміщуватися поруч або перекриватися.

На рисунку 3.17 зображено вікна двох програм, які займають частину екрана і частково перекриваються.

Скільки б вікон не відкрив користувач, тільки одне з них є поточ:
ним – те, в якому користувач може вводити дані, встановлювати потрібні
режими роботи тощо. Так, на рисунку 3.16 поточним є вікно Довідка:
Word. Поточне вікно, як правило, розташовується поверх інших, його
заголовок виділяється іншим кольором, а на Панелі завдань кнопка
поточного вікна має вигляд натиснутої. Для того щоб зробити вікно
поточним, треба вибрати кнопку потрібного вікна на Панелі завдань або
будь-яку точку цього вікна. Зміна поточного вікна може також
здійснюватися вибором клавіші Tab при натиснутій клавіші Alt.
Те, що користувач одночасно може працювати тільки з одним вікном
(поточним), не означає, що в інших вікнах виконання програм припиняється. Якщо їх виконання не вимагає безпосереднього втручання користувача, програми продовжують виконуватися. Наприклад, програвач музики може працювати в той час, коли користувач переглядає фотографії
або вводить текст.
Під час роботи з багатьма вікнами користувачу часто доводиться
певним чином упорядковувати їх, змінюючи положення та розміри. Ці
дії можливі лише у віконному режимі над поточним вікном.
Переміщення вікна на екрані можна здійснити його перетягуванням
за Рядок заголовка. Зміну розмірів – перетягуванням меж вікна: ширини – бокових меж, а висоти – верхньої або нижньої (рис. 3.18). Перетягування кута вікна дає змогу одночасно змінювати висоту і ширину вікна
(рис. 3.19).

Last modified: Thursday, 30 May 2013, 9:31 PM