6.13. Створення текстових написів. Перегляд і друк малюнка

Створення текстових написів

До створених графічних зображень можна додавати текстові написи, використовуючи інструмент Текст . Для цього спочатку потрібно виділити прямокутну область, усередині якої буде розміщений текст. Контур цієї області буде обведений штриховою лінією. Розміри цієї текстової рамки можна змінювати перетягуванням маркерів зміни розміру, а положення – перетягуванням області при наведенні вказівника на контур рамки.

Потім на Панелі атрибутів тексту (рис. 7.18), яка автоматично з’являється біля текстової рамки, можна вибрати значення властивостей символів тексту: шрифт, розмір символів, стиль шрифту та ін. Панель атрибутів тексту можна закрити, а за потреби – відкрити знову відповідною командою в меню Вигляд.

Колір символів тексту обирається на Палітрі кольорів лівою кнопкою миші, а колір фону всередині текстової рамки – правою кнопкою миші.

Рис. 7.18. Панель атрибутів тексту

Як і для виділення фрагментів малюнка, на додатковій панелі можна вибрати режим прозорості фону:

– прозорий фон (збігається з кольором малюнка в даній області);
– непрозорий фон (збігається з установленим кольором фону).

Після налаштування інструмента Текст усередині створеної рамки можна ввести потрібний текст. Під час створення напису його текст можна редагувати і форматувати. Форматування буде застосовуватися для всього напису, а не до окремих його символів.

Завершення створення напису здійснюється вибором будь-якої точки за межами текстової рамки. Після цього текст стає частиною графічного
зображення, і вносити зміни в його вміст чи оформлення, використовую чи інструмент Текст,стає неможливим.

Перегляд і друк малюнка

Для зміни масштабу перегляду створеного зображення, як вам уже відомо, можна скористатися інструментом Масштаб. Також це можна зробити, виконавши Вигляд Масштаб, що дає змогу встановити один з режимів:

Великий – установлює масштаб зображення 400 %;
Інший – відкриває діалогове вікно, в якому можна вибрати потрібний масштаб (100 %, 200%, 400 %, 600 %, 800 %);
Показати ескіз – показує частину зображення у невеличкому вікні для швидкої оцінки внесених змін. Цей режим доступний тільки у збільшеному масштабі;
Показати сітку – показує на малюнку прямокутну сітку з кроком один піксель. Виконати цю команду можна тільки у збільшеному масштабі.

Створений малюнок можна надрукувати. Перед цим бажано встановити значення параметрів аркуша, на якому друкуватиметься малюнок, та
переглянути створений малюнок у режимі попереднього перегляду, щоб з’ясувати його розміщення на сторінці.

Установити значення параметрів аркуша (розмір, книжкову чи альбомну орієнтацію, поля, масштаб та інше) можна у вікні Параметри сторінки,яке відкривається відповідною командою меню Файл. Після встановлення потрібних значень параметрів слід вибрати кнопку ОК.

Щоб переглянути, як виглядатиме малюнок у надрукованому вигляді, використовують команду Попередній перегляд з меню Файл. Далі за допомогою кнопок Збільшити і Зменшити можна підібрати зручний масштаб перегляду зображення. Завершення попереднього перегляду виконується вибором кнопки Закрити.

Редагувати малюнок у режимі попереднього перегляду не можна.

Коли вигляд малюнка з’ясовано, його можна відправити на друк, виконавши Файл ⇒Друк. У діалоговому вікні Друк вибирається принтер, який буде використовуватись, діапазон сторінок, які потрібно надрукувати, кількість копій зображення. Після налаштування параметрів друку слід вибрати кнопку Друк.Last modified: Wednesday, 29 May 2013, 9:55 PM