Виконайте тренувальні завдання

1. З’ясуйте ІР-адресу вашого комп’ютера.

2•. Укажіть помилки у записі ІР-адрес: 195.168.201, 195-168-88, 195.168.291.88?

3•. Зробіть припущення про призначення ресурсів з доменними іменами man.gov.ua, uk.wikipedia.org, hostmaster.net.ua, ua.teferat.com, windowshelp.microsoft.com.

4•. Запропонуйте доменне ім’я, яке могло б бути надане серверу вашого навчального закладу. Поясніть його склад.

5*. (ДЗ) Підготуйте повідомлення про глобальні мережі, які існували до появи мережі Інтернет та існують у наш час.

6*.(ДЗ) Підготуйте повідомлення про проект Інтернет2.

7•. Поясніть структуру URL-адрес ресурсів:

http://formula.co.ua/vectors.php,

http://www.ednu.kiev.ua/index_u.htm,

http://www.nenc.gov.ua/isef/view/index.php,

ftp://ftp.pmg17.vn.ua/pub/netolymp.

8*. Заповніть таблицю даними про адреси ресурсів у мережі:

9*.Заповніть таблицю даними про способи підключення до Інтернету:

10• . При яких способах підключення до Інтернету з’єднання з сервером провайдера існує постійно, а при яких – тимчасово?

11**.Знайдіть інформацію та підготуйте повідомлення про види модемів, що використовують для підключення до Інтернету. Здійсніть класифікацію модемів по видах каналів зв’язку: телефонні лінії, кабельні канали, радіоканали.

12•. Установіть підключення до Інтернету доступним вам способом.Наведіть вказівник на значок підключення в області сповіщень. Які дані відображаються у спливаючій підказці?

Last modified: Thursday, 25 July 2013, 9:15 AM