Перевір себе

1°. З чого складається мережа Інтернет?

2•. Поясніть, чому попередницею мережі Інтернет вважається мережа ARPANET, а не інші мережі.

3°. Які організації називають первинними провайдерами?

4•. Поясніть схему, за якою відбувається розширення мережі Інтернет (рис. 5.24).

5•. Чим, на вашу думку, викликане стрімке зростання кількості комп’ютерів, підключених до мережі Інтернет, та число її користувачів?

6°. З чого складається ІР-адреса у стандарті IPv4? Наведіть приклади ІР-адрес.

7•. Яким способом можна переглянути ІР-адресу комп’ютера у локальній мережі?

8°. Що називається доменним іменем? Наведіть приклади доменних імен.

9•. Назвіть види та наведіть приклади доменів верхнього рівня.

10•. Поясніть переваги та недоліки використання ІР-адрес та доменних імен.

11•. Поясніть призначення DNS-серверів.

12°. Що називається URL-адресою? Поясніть структуру URL-адреси.Наведіть приклади.

13°. Що входить до функцій провайдерів послуг Інтернет?

14•. Назвіть і поясніть відомі вам способи підключення до Інтернету.

15*. Ви придбали комп’ютер. Які дії слід виконати, щоб підключити його до мережі Інтернет? Яке вам знадобиться обладнання, на основі чого ви будете робити його вибір?

16•. Яким способом визначити, які мережні підключення створені на комп’ютері?

17•. Опишіть послідовність встановлення зв’язку з сервером провайдера послуг Інтернет при використанні підключення віддаленого
доступу.

Last modified: Friday, 17 May 2013, 2:36 PM