Перевір себе

 1. ° Що називають робочою групою?
 2. •. Наведіть алгоритм для надання імені комп’ютеру та включення його до робочої групи.
 3. ° Що називають доменом?
 4. • У чому відмінність між робочою групою та доменом? Які переваги дає об’єднання комп’ютерів локальної мережі в домен?
 5. ° Що таке обліковий запис користувача?
 6. • Які типи облікових записів визначені в однорангових мережах?
 7. • У чому відмінність створення та використання облікових записів користувачів у робочій групі та домені?
 8. * Запропонуйте способи, які дають змогу з’ясувати, з яким типом облікового запису користувача відбувається ваш сеанс роботи.
 9. ° Як перейти до сеансу користувача з іншим обліковим записом?
 10. • Наведіть алгоритм для початку сеансу користувача з налаштуваннями облікового запису, зареєстрованого в мережному домені.
 11. • У чому відмінність між входом до сеансу користувача на локальному комп’ютері та входом до мережного домену?
 12. ° Що означає спільний доступ до папок комп’ютера? Як по зовнішньому вигляду визначити, що диск або папка локального комп’ютера відкриті для спільного доступу в мережі?
 13. • Наведіть алгоритм для відкриття спільного доступу до папки.Яким способом при відкритті спільного доступу до папки заборонити внесення змін до файлів, що містяться в ній?
 14. • У вікні якої папки відображаються мережні диски? Яким способом можна приєднати до комп’ютера мережний диск? У якому випадку доцільно виконувати приєднання мережного диска?
 15. ° У чому полягає віддалене керування комп’ютером? Хто має дозвіл на підключення до віддаленого Робочого стола?
 16. * Наведіть алгоритм для підключення до віддаленого Робочого стола. Порівняйте можливості, яке надає віддалене керування
  комп’ютера з тими, що надає спільний доступ до папок.
Last modified: Wednesday, 24 April 2013, 1:11 PM