Виконайте тренувальні завдання

1*.Підготуйте схему класифікації видів каналів зв’язку за відстанню проходження сигналу без повторювача. Передбачте можливості застосування каналів зв’язку для організації локальної, регіональної та глобальної мережі.
2•.  (ДЗ)Заповніть таблицю:

3*. (ДЗ)За каталогами або ціновими пропозиціями комп’ютерних магазинів визначте значення властивостей мережного обладнання, що доступні на ринку бездротових мереж вашого регіону.
4**.Запропонуйте та обґрунтуйте можливу схему організації локальної мережі у вашому навчальному закладі.
5*.Запропонуйте та поясніть власну ідею роботи за клієнт-серверною технологією програми для обліку успішності учнів класу.
Визначте функції серверної та клієнтської частин програми.

Last modified: Thursday, 25 July 2013, 9:14 AM