Перевірте себе

1°. Що таке комп’ютерна мережа? Які можливості вона надає?
2°. Які функції виконує комп’ютер%сервер у мережі?
3°. Який комп’ютер називають клієнтом?
4•. За якими властивостями можна класифікувати комп’ютерні мережі?
5°. Яку мережу називають одноранговою?
6°. Назвіть види комп’ютерних мереж за охопленою територією.
7°. Назвіть види комп’ютерних мереж за правом доступу до ресурсів.
8•. Охарактеризуйте види комп’ютерних мереж за розподілом функцій між комп’ютерами.
9•. Назвіть і поясніть функції, які може виконувати сервер у багаторанговій мережі.
10°. Які види середовищ передавання даних використовують у комп’ютерних мережах?
11•. Назвіть та охарактеризуйте основні властивості мереж передавання даних.
12*.Що стримує широке використання локальних мереж за бездротовими технологіями?
13°. Які комунікаційні пристрої використовують у дротових мережах? Яке їх призначення?
14°. Які комунікаційні пристрої використовують у бездротових мережах? Яке їх призначення?
15°. На основі якого набору протоколів здійснюється передавання даних у сучасних мережах? Назвіть відомі вам складові цього набору.
16•. Опишіть призначення мережних протоколів ТСР та ІР.
17°. Які види програмного забезпечення використовують у комп’ютерних мережах?
18•. Поясніть особливості виконання прикладних програм, що працюють за клієнт-серверною технологією.

Last modified: Monday, 22 April 2013, 12:37 PM