Для тих хто хоче знати більше

Перші операційні системи повністю зберігалися в постійній пам’яті. Однак із
розширенням можливостей ОС, що привело до збільшення їх обсягу, зберігати
всю операційну систему в постійній пам’яті стало неможливо. Тому основну
частину ОС стали зберігати у зовнішній пам’яті, як правило, на жорстких магнітних дисках. А в постійній пам’яті зберігається тільки базовий набір команд
(BIOS). Він потрібний для обміну даними між пристроями комп’ютера, і без
нього неможливо розпочати роботу комп’ютера. 
У постійній пам’яті також знаходиться програма, що забезпечує копіювання
операційної системи із зовнішньої пам’яті в оперативну. Процес копіювання ОС
в оперативну пам’ять і передачі їй керування роботою комп’ютера називають
завантаженням операційної системи. 
При цьому в оперативну пам’ять завантажується не вся операційна система, а окремі її модулі. За необхідності потрібні складові операційної системи
довантажуються в оперативну пам’ять із зовнішньої. 
Можна виділити кілька основних етапів автоматичної підготовки комп’ютера
до роботи і завантаження операційної системи: 
• при ввімкненні живлення із постійної пам’яті зчитуються дані про конфігурацію комп’ютера (склад апаратних засобів та значення їх властивостей)
і програма стартової перевірки працездатності пристроїв комп’ютера; 
• виконується перевірка працездатності пристроїв комп’ютера (оперативної
пам’яті, дискових накопичувачів, клавіатури та ін.). При виявленні перебоїв
у роботі цих пристроїв виводиться відповідне повідомлення.

Якщо помилки критичні для системи – вона припиняє роботу, якщо ні –
процес підготовки комп’ютера до роботи продовжується;
• з постійної пам’яті зчитується і запускається на виконання програма початкового завантаження ОС, яка знаходить у зовнішній пам’яті спеціальну
програму – завантажувач операційної системи – і запускає її на виконання;
• завантажувач операційної системи здійснює копіювання із зовнішнього
носія в оперативну пам’ять потрібних складових операційної системи.
При успішному завантаженні ОС комп’ютер готовий до роботи.

Last modified: Friday, 12 April 2013, 10:30 PM