Тренувальні вправи

1°. Яким способом подають повідомлення:

    а)  диктор телебачення;

    б)  матрос-сигнальник на флоті;

    в)  покажчики в парку відпочинку;

    г)  горніст у дитячому таборі відпочинку;

    д)  вчитель батькам?

2. Яким способом подають повідомлення:

    а)  шкільний дзвоник;

    б)  таблички з номерами кабінетів у школі;

    в)  розмітка пішохідного переходу на вулиці;

    г)  міліціонер-регулювальник;

    д)  чергова на залізничному вокзалі.

3. Розподіліть повідомлення за способом подання (результат подай­те у вигляді таблиці):

    а)  лист до редакції журналу;

    б)  позначка пішохідного переходу;

    в)  дзвінок у театрі;

    г)  формула залежності відстані від швидкості та часу;

    д)  балетний спектакль;

    е)  автомобільні поворотні сигнали;

    ж)  відеофільм про екскурсію;

    з)  діаграма видобутку вугілля в Україні за останні 3 роки;

    и)  гавкання собаки; к) розповідь учителя;

    л)  реклама циркової вистави.

4. Розподіліть повідомлення за способом подання (результат подайте у вигляді таблиці):

    а)  шкільний дзвоник;

    б)  лист матері;

    в)  виступ циркових клоунів;

    г)  діаграма росту заробітної плати за останні 6 місяців;

    д)  сигнали світлофора;

    е)  відеофільм про святкування Дня знань;

    ж)  розповідь диктора телебачення;

    з)  екзаменаційний білет;

    и)  сміх під час театральної вистави; к) рівняння хімічної реакції.

5. Розподіліть повідомлення за способом їх сприйняття (результат подайте у вигляді таблиці):

    а)  солодка цукерка;                              д)  м’яка іграшка;

    б)  гучна музика;                                    е)  теплий пісок;

    в)  блакитне небо;                                 ж)  пахуче сіно.

6. Розподіліть повідомлення за способом їх сприйняття (ре­зультат подайте у вигляді таблиці):

    а)  солона риба;                                   д)  чорне вугілля;

    б)  тихий шепіт;                                    е)  непіддатливий пластилін;

    в)  синє море;                                       ж)  свіже повітря.

    г)  м’який хліб;

7. Дайте відповідь на запитання, використовуючи різні способи по­дання повідомлень.

    а)  Котра година?                                б)  Як пройти до бібліотеки?

8. Про які інформаційні процеси йдеться:

    а)  ви пишете твір;                                г) вранці вас будить будильник;

    б)  ви дивитесь кінофільм;                   д) лікар ставить діагноз хворому?

    в)  ви читаєте листа;

9**. Знайдіть інформацію і підготуйте повідомлення про отримання та передавання повідомлень тваринами і рослинами.

10*. Назвіть причини, за яких кожне з наступних повідомлень несе для вас шум.

    а)  Василь не вивчив урок.

    б)  2 + 3 = 6.

    в)  Наслідком постулатів СТВ є перетворення Лоренца.

    г)  Рахунок матчу 2 : 0.

11*. Визначте, які об’єкти відносяться до засобів передавання повідомлень, а які - до засобів їх зберігання:

    а)  книга;                                                 ж)  телеграф;

    б)  записник;                                           з)  компакт-диск;

    в)  міміка;                                                и)  телебачення;

    г)  грамплатівка;                                     к)  наскельні малюнки;

    д)  дискета;                                             л)  факс;

    е)  телефон;                                           м) щоденник.

12. Укажіть, які процеси відносяться до зберігання повідом­лень; передавання повідомлень; опрацювання повідомлень; за­хисту повідомлень:

    а)  зйомка кінофільму;

    б)  телефонна розмова;

    в)  ксерокопіювання;

    г)  мислення;

    д)  фотографування;

    е)  ведення конспекту уроку;

    ж)  створення резервних копій даних;

    з)  відповідь учня;

    и)  шифрування повідомлень;

    к)  підведення підсумків семестру;

    л)  написання листа;

    м)  надсилання листа;

    н)  встановлення паролів;

    о)  ведення щоденника;

    п)  написання контрольної роботи;

    р)  показ пантоміми.

13*. Деякий пристрій отримує два числа, опрацьовує їх і видає резуль­тат. 

obrabotka chisel

14. Складіть кросворд, в якому б використовувалися слова інформація, повідомлення, зір, жест, смак, телевізор, світлофор.

15. Підготуйте повідомлення, як ви здійснюєте інформаційні процеси у своїй навчальній діяльності; як їх здійснюють ваші батьки.

16. Напишіть невеликий твір-фантазію «Інформаційні процеси майбутнього».

17. Заповніть пропуск:

    а)   5 байтів =____ бітів;                                     в)  10 Кбайт =____ бітів;

    б)   100 байтів =____ бітів;                                 г)  32 біти =____ байтів.

18.  Заповніть пропуск:

    а)   2 байти =____ бітів;                                      в)  2 Кбайт =____ байтів;

    б)  10 байтів =____ бітів;                                     г)   512 бітів =____ байтів.

19. Чому наближено дорівнює довжина двійкового коду, якщо закодувати текст однієї сторінки вашого зошита з української мо­ви?

20. Скільки байт потрібно, щоб закодувати кожну цифру натураль­них чисел від 1 до 100?

21. Один із відомих методів кодування повідомлень стародавнього світу носить ім’я Юлія Цезаря (І ст. до н. е.). З використанням ць­ого методу слово інформатика буде закодоване як крчсупгхйнг. Визначте метод кодування Юлія Цезаря і закодуйте, використо­вуючи цей метод, слово калькулятор.

22. В одному рядку деякого тексту розміщується в середньому 60 сим­волів, а на одній сторінці - 40 рядків. Скільки закодованих сторінок цього тексту можна взяти, щоб довжина двійкового ко­ду не перевищила 80 Гбайт, якщо для кодування використати таблицю Ипісойе?

23. Чому дорівнює довжина двійкового коду повідомлень: Інформатика, Ура!, Почалися канікули!!! у системі кодування
КОІ8-U?

24. Наведіть приклади, де вам траплялися закодовані повідомлення.

25. Закодуйте слова інформація, біт, кілобайт, повідомлення за допомогою ребусів, шарад.

26. Знайдіть повідомлення, що в різних народів символізують різні квіти, рослини, кольори.

27. Знайдіть повідомлення про наступні після 1 Тбайт одиниці вимірювання довжини двійкового коду.

Last modified: Saturday, 7 September 2013, 10:15 PM