Як налаштувати секцію Головної сторінки електронного курсу?

Основним призначенням секцій Головної сторінки навчальної дисципліни є створення структури електронного курсу відповідно до обраного принципу групування навчально-методичного матеріалу. Основними принципами групування є модульний (тематичний) та поурочний (тижневий). Згідно з обраним принципом  налаштовується формат Головної сторінки - модульний або тижневий формати.

Кожна секція Головної сторінки повинна мати своє призначення і, відповідно, свою структуру. Основним призначенням загальної секції є, як правило, інформування учня про навчальний предмет, його мету та завдання, загальний навчально-тематичний план предмету, основну та додаткову літературу, особисті дані вчителя тощо.

Прикладом оформлення загальної секції є секція даного курсу (див. рисунок).

Загальна секція

Призначенням поточної секції є організація навчального процесу і, відповідно, забезпечення його навчально-методичними матеріалами та можливостями комунікації між вчителем та учнем.

Прикладом оформлення поточної секція є одна з поточних секцій курсу "Уведення в Scratch (Петрова)" сайту "Школа сучасних знань" (див. рисунок).

Поточна секція

В прикладі структурні елементи секції мають наступне призначення:

  1. Організаційні матеріали - назва, мета, завдання.
  2. Навчальний матеріал - теоретичний матеріал, термінологічний словник, керівництво до вирішення практичних завдань.
  3. Контрольно-диагностичний матеріал - індивідуальне домашнє завдання, яке надсилається учнем і оцінюється вчителем, та тест, за допомогою якого визначається, наприклад, рівень теоретичної підготовки учня.
  4. Комунікаційний засіб - форум обговорення питань секції.

Структура секцій створюється в режимі редагування Головної сторінки електронного курсу шляхом встановлення відповідних модулів діяльності програмного комплексу Moodle.

На наступному рисунку показано перелік можливих для встановлення так званих ресурсних модулів системи Moodle, за допомогою яких учню надаються навчальні матеріали без зворотнього зв'язку з вчителем (без оцінювання результатів навчальної діяльності учня).

Додавання ресурсу

Перелік модулів, які передбачають зворотній зв'язок з вчителем, показано на наступному рисунку.

Додавання завдання

Тип та кількість модулів діяльності, які встановлюютьс в секції, визначаються метою та завданнями плануємого навчального заняття.

Увага! Кількість навчального матеріалу, яка встановлюється в секції, повинна відповідати плановому навчальному навантаженню учня. Під навчальним навантаженням у даному випадку розуміється час, який середній учень повинен витратити на засвоєння навчального матеріалу. Надмірне перевантаження може викликати негативне відношення до навчання.

Last modified: Tuesday, 6 March 2012, 12:25 PM