Управління навчальною діяльністю учасників електронної дисципліни

Спочатку декілька визначень терміну "управління" (www.glossary.ru).

Управління - як наука - система упорядкованих знань у вигляді концепцій, теорій, принципів, способів і форм управління.

Управління - як мистецтво - здатність ефективно застосовувати дані науки управління в конкретній ситуації.

Управління - як функція - цілеспрямований інформаційний вплив на людей і економічні об'єкти, що здійснюється з метою направити їх дії та отримати бажані результати.

Управління - як процес - сукупність управлінських дій, які забезпечують досягнення поставлених цілей шляхом перетворення ресурсів на "вході" в продукцію на "виході".

Управління - як апарат - сукупність структур і людей, що забезпечують використання і координацію всіх ресурсів соціальних систем для досягнення їхніх цілей.

Ефективність управління визначається адекватністю дій управління щодо об'єкта управління.

До управлінських дій, які пов'язані з процесом управління навчальною діяльністю учасників електронної дисципліни, можна віднести:

  • зарахування студентів до електронної дисципліни на навчання і, відповідно, відрахування їх після завершення навчання;
  • визначення режиму роботи студентів в межах дисципліни - режиму роботи в групах;
  • організація послідовності вивчення навчального матеріалу електронної дисципліни;
  • визначення термінів контрольних точок засвоєння навчального матеріалу електронної дисципліни - графік навчання;
  • дії коригування навчальної діяльності як кожного студента (індивідуальна навчальна діяльність), так і визначеної будь-яким чином кількості студентів (навчальна діяльність групи);
  • дії оцінювання результатів навчання;
  • інформування учасників дисципліни про навчальні події, які відбуваються в межах електронної дисципліни тощо.

Програмний комплекс Moodle має певний перелік засобів, за допомогою яких можна здійснювати дії управління навчальною діяльністю учасників електронної дисципліни.

Використання засобів управління здійснюється на двох рівнях - на рівні дисципліни та рівні модуля діяльності. Доступ до засобів управління рівня електронної дисципліни здійснюється, в основному, за допомогою блоку "Адміністрування".

Блок Адміністрування

Доступ до засобів управління рівня модуля діяльності здійснюється на сторінках редагування відповідного модуля діяльності.

Інформування учасників електронної дисципліни про навчальні події, які відбуваються в межах електронної дисципліни, здійснюється за допомогою інформаційних блоків, які встановлюються на головній сторінці дисципліни. На наступних рисунках показано приклади інформаційних блоків системи Moodle.

Блок КалендарБлок Наступаючі подіїБлок Останні зміни

Last modified: Sunday, 30 October 2011, 9:26 PM