Розмічування тестових завдань за допомогою формату GIFT

Як правило, пакет тестових завдань готується в середовищі поширених текстових редакторів з офісних пакетів MS Office або OOpenOffice.org. На рисунку показано фрагмент текстового файлу, в якому створено декілька тестових завдань. Файл підготовлено за допомогою текстового редактора з офісного пакету OOpenOffice.org.

Пакет ТЗ у форматі Оoo

З рисунку видно, що для людини текст тестових завдань досить зрозумілий, але для комп'ютерної системи це не достатньо. Текст тестових завдань треба розмітити. Приклад розміченого у форматі GIFT тексту показано на наступному рисунку.

GIFT розмічування

Для розмічування тестових завдань з файлу, який взято для прикладу, виконаємо наступні дії:

 • створимо макрос - невеличка програма, за допомогою якої можна суттєво прискорити виконання певного переліку дій в середовищі текстового редактора. Практично кожен сучасний редактор тексту має налаштування для створення макросів;
 • проведемо розмічування тексту тестових завдань.

Процедура створення макросу складається з певного переліку дій. На наступному рисунку показана послідовність дій запуску майстра створення макросу у текстовому редакторі з офісного пакету OOpenOffice.org (дії створення макросу у інших текстових редакторах практично ідентичні).

Запуск майстра створення макросу

 1. На початку тексту вставляємо два пустих рядка, курсор переміщуємо на перший рядок.
 2. Обираємо пункт меню редактора "Сервіс".
 3. В меню "Сервіс" обираємо підпункт "Макроси".
 4. В підпункті "Макроси" обираємо дію "Записати макрос".
 5. За допомогою клавіатури у вікні текстового редактора друкуємо шаблон розмічування тестового завдання у форматі GIFT (див. рисунок, дія 1).
  Шаблон формату GIFT
 6. Після зберігання шаблону натискуємо кнопку "Завершити запис" (дія 2).
 7. Надамо макросу, який зберігається, ім'я "GIFT", для чого:
  • у вікні, яке з'явилося, друкуємо ім'я (див. рисунок) і натискуємо кнопку "Записати";
   Назва макросу
  • контролюємо появу макросу GIFT у переліку макросів текстового редактора (див. рисунок).
   Макрос GIFT
 8. Для створеного макросу призначаємо "гарячі клавіші", для чого (див. наступні рисунки):
  • в меню "Сервіс" обираємо підпункт "Налаштування";
   Налаштування
  • у вікні, яке відкрилося, обираємо вкладку "Клавіатура" (див. рисунок);
   Вкладка Клавіатура
  • у віконці "Категорія" обираємо пункт "Макроси OpenOffice" і переміщуємося по структурі зберігання макросів до тих пір, поки у віконці "Функція" не з'явиться ім'я макросу GIFT ;
  • у віконці "Функція" обираємо макрос GIFT;
  • у віконці "Комбінації клавіш" обираємо вільну від призначень і зручну для набору комбінацію клавіш. У нашому випадку це "";
  • натискуємо послідовно кнопки "Змінити" та "ОК".

Макрос GIFT створено і для його запуску призначена комбінація гарячих клавіш Ctrl+Shift+C.

Для розмічування тексту тестових завдань виконаємо наступне:

 1. Виділяємо текст питання і за допомогою мишки перетягуємо його на вільний рядок, який знаходиться після назви тестового завдання (див. рисунок).
  Перетягування виділення

  На наступних рисунках показана послідовність створення розмічування тестового завдання у форматі GIFT.
  Фрагмент розмічування

  Послідовність розмічування
 2. Редагуємо ознаки варіантів відповідей і отримуємо розмічене завдання ТЗ_М_04_03_01.
  Розмічене ТЗ
 3. Видаляємо залишки рядків, з яких були перенесені фрагменти тестового завдання, залишаємо один порожній рядок після фігурної дужки і натискуємо комбінацію клавіш Ctrl+Shift+C.
  Новий шаблон
 4. Після появи нового шаблону змінюємо назву наступного тестового завдання і виконуємо його розмічування за діями, які наведені вище.
 5. Повторюючи розмічування тестових завдань до останнього отримаємо файл з розміченим пакетом тестових завдань.
Last modified: Sunday, 13 November 2011, 8:23 AM