Процедура імпорту пакету тестових завдань

Функція імпорту дозволяє імпортувати пакет тестових завдань із зовнішнього файлу, який знаходиться на вашому комп'ютері або завантажений у файлову систему електронної дисципліни. Система Moodle дозволяє завантажувати тестові завдання із спеціальних текстових файлів (*.txt) або файлів XML.

Процедура імпорту пакету тестових завдань складається із виконання певного переліку дій, основними з яких є:

  • складання пакету тестових завдань відповідно до задач тестування та представлення їх в електронному вигляді у будь-якій формі;
  • розмічування тексту тестових завдань відповідно до обраного формату імпорту (наприклад, GIFT-формат, Moodle XML формат тощо);
  • створення файлу імпорту;
  • імпорт тестових завдань засобами системи Moodle з використанням файлу імпорту;
  • усунення недоліків розмічування тексту тестових завдань у файлі імпорту;
  • остаточний імпорт пакету тестових завдань до банку тестових завдань електронної дисципліни;
  • попередній перегляд імпортованих тестових завдань.

Розглянемо більш докладно кожну з перерахованих вище дій.

Складання пакету тестових завдань

Підготовка пакету тестових завдань виконується відповідно до вимог, огляд яких наведено в ресурсах модуля "Тести, як засіб педагогічного вимірювання" та "Тестові завдання системи Moodle".

Розмічування тексту тестових завдань

Розмічування тексту тестових завдань повинно бути виконано відповідно до чітких та строгих формальних правил, які отримали назву форматів. Розмічування (форматування) тексту тестових завдань необхідно для структурування (відокремлювання) його основних елементів (назва завдання, текст питання, варіанти відповідей, коментарі до завдання та варіантів відповідей, оцінки за відповіді тощо) з подальшим окремим збереженням розмічених елементів структури в базі даних системи Moodle та їх маніпулюванням при показі в тесті (наприклад, випадковий порядок показу варіантів відповідей). Розмічування, як за звичай, здійснюється за допомогою службових слів та символів (символів розмічування), а розмічений текст пакету тестових завдань зберігається у вигляді звичайного текстового файлу.

Система Moodle має свої власні формати, такі як GIFT-формат, Aiken-формат, Moodle XML формат, формат пропущеного слова (Missing Word формат), формат вкладеної відповіді (Cloze-формат), а також "розуміє" формати інших систем управління навчанням, таких, наприклад, як Blackboard-формат, формат системи Course Test Manager, Learnwise-формат, Examview-формат та інші.

Найбільш зручним у використанні серед форматів Moodle є GIFT-формат, опис якого наведено в ресурсі модуля "GIFT-формат файлів імпорту".

УвагаУважно перегляньте ресурс "GIFT-формат файлів імпорту" і складіть для себе уявлення про правила розмічування тестових завдань різних типів.

Створення файлу імпорту

Як правило, підготовку пакету тестових завдань а також їх розмічування відповідно до формату імпорту виконують в середовищі поширених текстових редакторів з офісних пакетів MS Office або OOpenOffice.org. Файли, які створені за допомогою таких редакторів, мають свій досить складний формат розмічування і тому їх застосування у якості файлів імпорту ускладнено. У зв'язку з цим файл, який підготовлено у редакторі офісного пакету, необхідно перетворити до простого текстового файлу, який практично не має свого внутрішнього розмічування. Таке перетворення можна здійснити засобами редактора офісного пакету при виконанні певних вимог перетворення.

Усунути проблему перетворення можна також шляхом застосування текстових редакторів, які використовуються програмістами для розробки програмного коду. В останньому випадку підготовку та розмічування тестових завдань здійснюють в таких редакторах. Прикладом таких редакторів є Notepad++, який вільно розповсюджується.

Імпорт тестових завдань

Для імпорту пакету тестових завдань банк електронної дисципліни має спеціальну сторінку, перехід до якої здійснюється за допомогою вкладки "Імпорт" (див. рисунок).

Перехід на сторінку імпорту

На наступному рисунку показано фрагмент сторінки імпорту тестових завдань.

Сторінка імпорту

Для здійснення імпорту на сторінці виконується ряд дій, які пов'язані з обранням формату файлу імпорту, розділу, до якого потрібно здійснити імпорт, файлу імпорту і таке інше. Детально дії імпорту будуть розглянуті на наступних сторінках заняття.

Усунення недоліків розмічування тексту тестових завдань

Розмічування тестових завдань є рутинною процедурою, під час виконання якої вірогідність допущення помилки досить висока. У зв'язку з цим імпортування тестових завдань системою Moodle здійснюється за два проходи. Спочатку файл імпорту перевіряється на присутність помилок, а потім тестові завдання переносяться у базу даних системи. Якщо граматичний аналіз показав помилку, то тестові завдання у базу даних не будуть перенесені.

Файл імпорту, який містить помилки, необхідно ретельно переглянути, помилки усунути і дію імпорту повторити знову.

Попередній перегляд імпортованих тестових

Попередній перегляд імпортованих тестових завдань виконується так, як і попередній перегляд завдань, доданих в банк по одному.

Last modified: Sunday, 13 November 2011, 8:01 AM