Тестові завдання системи Moodle

Тестове завдання ‑ складова частина тесту, що відповідає вимогам до завдань у тестовій формі та пройшла обов’язкову перевірку статистичних властивостей.

Тестові завдання повинні відповідати певним вимогам:

  • однозначність завдань - текст тестового завдання не повинен допускати вільного трактування. Особа, яка тестується, не повинна замислюватися, в якому сенсі трактується сформульоване у тестовому завданні судження;
  • однозначність відповідей - повинна бути виключена можливість багатозначних відповідей;
  • відповідність вивченому навчальному матеріалу - не можна включати в тестове завдання відповіді, які на момент тестування особа, яка тестується, не може обґрунтувати;
  • підбор варіантів відповідей (дистракторів) - неправильні відповіді повинні конструюватися на основі типових помилок та повинні бути правдоподібними;
  • унікальність - питання не повинні повторювати формулювань підручника.
Тестові завдання з характеру формування відповідей розподіляються на завдання закритої, відкритої та комбінованої форм.

У завданні закритої форми особа робить вибір з запропонованого їй готового переліку варіантів відповідей.

У завданні відкритої форми особа сама генерує відповідь і додає її у поле тесту за допомогою клавіатури.

Комбіновані форми складаються з елементів закритої та відкритої форм.

Модуль діяльності Moodle Тест підтримує завдання наступного типу:

ЗАВДАННЯ ЗАКРИТОЇ ФОРМИ

Вибір з множиниВибір з множини

Цей тип завдання потребує щоб особа, яка тестується, обрала одну або декілька відповідей із запропонованого набору варіантів. Кожен варіант відповіді повинен може мати свою вагу оцінювання. Загальна оцінка за завдання складається з оцінок обраних варіантів.

Тестові завдання цього типу мають декілька варіантів представлення на сторінці тестування. На наступних рисунках показані можливі варіанти представлення.

Вибір з множини

Тестове завдання вибору з множини з вибором однієї вірної відповіді.

Вибір з множини 2

Тестове завдання вибору з множини з вибором декількох вірних відповідей.

Прпущене слово

Тестове завдання вибору з множини з вибором однієї вірної відповіді та з вказівкою місця, де цей варіант повинен знаходитися (пропущене слово).

Вірно - не вірноВибір Вірно - не вірно

Цей тип завдання потребує щоб особа дала однозначну відповідь (вірно - не вірно) на поставлене питання. У завданні можна використовувати графічні зображення. Варіант вигляду тестового завдання "Вірно - не вірно" показано на рисунку.

Вірно - не вірно

Вибір відповідностіВибір відповідності

У завданні цього типу на задану тему створюється множина питань і множина правильних відповідей на ці питання. При тестуванні для кожного питання треба обрати із переліку відповідну правильну відповідь. Варіант вигляду тестового завдання "Вибір відповідності" показано на рисунку.

Вибір відповідності

Випадкові короткої відповідіВипадкові завдання короткої відповіді

Цей тип завдання по формі його представлення подібний завданню на вибір відповідності. Він базується на завданнях відкритої форми Коротка відповідь, які створені у конкретному розділі банку тестових завдань.

ЗАВДАННЯ ВІДКРИТОЇ ФОРМИ

Коротка відповідіКоротка відповідь

У завданні цього типу особа повинна з клавіатури відповісти на поставлене питання - додати необхідне слово чи словосполучення. У завданні можна використовувати графічні зображення. Завдання може мати декілька правильних відповідей з різним значенням оцінок. Відповіді можуть бути чутливими до регістру (великі чи маленькі літери). Варіант вигляду тестового завдання "Коротка відповідь" показано на рисунку.

Коротка відповідь

Числова відповідьЧислова відповідь

Цей тип завдання є окремим випадком завдання з короткою відповіддю. Своєрідність завдання у тому, що відповідь повинна бути представлена у вигляді числа. Для числової відповіді може бути встановлена припустима похибка. Останнє дозволяє встановити безперервний ряд відповідей. Варіант вигляду тестового завдання "Числова відповідь" показано на рисунку.

Числова відповідь

Розрахунок за формулоюРозрахунок за формулою

У тестовому завданні цього типу створюється математична формула, відповідно до якої особа повинна провести розрахунок. Значення змінних, які входять у формулу, задаються випадково. Використовуючи ці значення особа виконує розрахунок і числовий результат заносить у поле відповіді. Варіант вигляду тестового завдання "Розрахунок за формулою" показано на рисунку.

Розрахунок за формулою

ЕсеЕсе

Відповідь на це тестове завдання особа створює у формі короткого текстового есе (можна використовувати графічні зображення). Оцінка за есе проставляється викладачем вручну. Варіант вигляду тестового завдання "Есе" показано на рисунку.

Есе

ЗАВДАННЯ КОМБІНОВАНОЇ ФОРМИ

Вкладена відповідьВкладені питання

Завдання цього типу створюється шляхом вставки у текст його опису так званих вкладених питань - вбудованих тестових завдань. У якості вкладених питань можуть бути завдання відкритої та закритої форм. Вкладення питань здійснюється шляхом використання спеціальної мови їх опису. Кожне вкладене питання має свою оцінку.

Вкладена відповідь

РІЗНЕ

НотаткаНотатка

Це не реальне тестове завдання. За допомогою нотатки можна надрукувати деякий текст (з використанням графіки), на який не треба відповідати.

Нотатка може використовуватися, наприклад, для інформування на сторінках тесту про специфіку деякої групи тестових завдань.

ВипадковіВипадкові завдання

Це встановлена кількість тестових завдань з певного розділу, які випадковим чином будуть показуватись на сторінці тесту.

Last modified: Thursday, 13 October 2011, 3:44 PM