Додавання тестового завдання "Вибір з множини"

Вибір з множини є тестовим завданням закритої форми. Для цього завдання особа, яка проходить тестування, повинна обрати коректну на її думку відповідь із запропонованих варіантів. Існує два варіанти завдання: обрання одного та декількох варіантів відповідей.

Для першого варіанту треба обрати одну і тільки одну відповідь. Оцінки для варіантів відповіді повинні бути позитивними, причому один варіант відповіді (коректний) повинен мати оцінку 100%. Серед інших можуть бути варіанти без оцінок (неправильні варіанти відповідей) або з оцінкою меншою ніж 100% (частково вірні варіанти відповідей).

За другим варіантом можна обрати одну або декілька відповідей. Оцінка для варіантів відповідей у цьому випадку може бути як позитивна, так і негативна. Негативні оцінки для варіантів відповідей потрібні для усунення загальної позитивної оцінки за тестове завдання у разі обрання особою всіх запропонованих варіантів відповідей разом. Якщо сумарна оцінка за обрані варіанти відповідей буде негативною, то загальна оцінка за завдання буде приведена до нуля. Сумарна позитивна оцінка за варіанти відповідей не повинна перевищувати 100%.

Кожен варіант відповіді, як і завдання в цілому, можуть супроводжуватися методичними вказівками.

Процедури додавання тестового завдання "Вибір з множини" розглянемо на наступному прикладі:

 • текст тестового завдання: "Які значення можуть приймати оцінки варіантів відповідей тестового завдання "Вибір з множини", якщо в його налаштуваннях встановлена опція "Одна коректна відповідь"?";
 • варіанти відповідей: позитивні, негативні, без значень, будь-які.

Із запропонованих варіантів дві відповіді правильні (позитивні та без значень) і дві неправильні (негативні та будь-які).

Для додавання тестового завдання на головній сторінці банку тестових завдань обираємо пункт меню "Вибір з множини (закрита форма)" (див. рисунок).

Пунк меню Вибір з множини

На сторінці, яка з'явиться, виконаємо наступні дії:

 1. Надрукуємо назву тестового завдання. У нашому випадку назва завдання є шифром ТЗ_М_04_03_01. В шифрі у скороченому вигляді зазначено:
  • ТЗ - тестове завдання;
  • М_04 - модуль четвертий;
  • 03 - матеріал третій;
  • 01 - тестове завдання перше.
 2. В полі текстового редактора надрукуємо текст питання тестового завдання (див. рисунок).
  Додавання ТЗ Вибір з множини Рис 2

  Рядок "Формат - HTML формат" інформує нас, у якому форматі буде збережено текст тестового завдання. Зображення для показу не планувалося.
 3. Обов'язкові налаштування оцінки для завдання та штрафних балів залишаємо без змін.
  Додавання ТЗ Вибір з множини Рис 3
  При створенні тестових завдань ці значення можна змінювати виходячи з власних міркувань. Більш того, оцінку для завдання можна коригувати при додаванні тестового завдання до тесту. Значення штрафних балів повинно бути в межах від 0 до 1.
 4. В полі текстового редактора друкуємо методичні вказівки, які стосуються всього тестового завдання. Це не обов'язкове налаштування завдання.
  Додавання ТЗ Вибір з множини Рис 4
 5. Обираємо "Декілька коректних відповідей" для цього завдання.
 6. Залишаємо випадковий порядок показу варіантів відповідей при тестуванні.
 7. Обираємо "без маркування" для налаштування "Маркування варіантів відповідей".
 8. Налаштовуємо перший варіант відповіді. Це коректна відповідь. Її оцінка у загальній оцінки тестового завдання буде складати 50%. Додаємо методичні вказівки до варіанту відповіді.
  Додавання ТЗ Вибір з множини Рис 5
 9. Налаштовуємо другий варіант відповіді. Це коректна відповідь. Її оцінка у загальній оцінки тестового завдання буде складати 50%. Копіюємо методичні вказівки з першого варіанту до другого.
  Додавання ТЗ Вибір з множини Рис 6
 10. Налаштовуємо третій варіант відповіді. Це неправильна відповідь. Її оцінка у загальній оцінки тестового завдання буде складати -50%. Додаємо відповідні методичні вказівки до варіанту відповіді.
  Додавання ТЗ Вибір з множини Рис 7
 11. Налаштовуємо четвертий варіант відповіді. Це неправильна відповідь. Її оцінка у загальній оцінки тестового завдання буде складати -50%. Копіюємо методичні вказівки з третього варіанту до четвертого.
  Додавання ТЗ Вибір з множини Рис 8

  Увага! Сума відсотків всіх варіантів відповідей дорівнює нулю.
 12. Решту налаштувань залишаємо без змін і натискуємо кнопку "Зберегти зміни".
  Додавання ТЗ Вибір з множини Рис 9

Тестове завдання додано до банку тестових завдань. Контролюємо його появу.

Тестове завдання додано

Last modified: Saturday, 12 November 2011, 8:18 PM