Налаштування журналу оцінок електронної дисципліни

Результатом навчальної діяльності студента є оцінка, яку він отримує за виконання певного завдання відповідного модуля діяльності. Програмний комплекс Moodle має досить гнучкий інструментарій для створення, збереження та управління оцінками студента. Таким інструментарієм є так званий "Журнал оцінок".

Кожен модуль діяльності (індивідуальне завдання, заняття, тест тощо) реєструється в журналі оцінок як елемент оцінювання. Для зручності управління елементами оцінювання журнал оцінок може бути поділений на розділи та підрозділи. Кожен розділ або підрозділ може мати підпорядковані елементи оцінювання. Для кожного розділу може бути визначена підсумкова оцінка, значення якої розраховується на підставі оцінок елементів оцінювання.

Згідно з п.3.2.3 "Положення про організаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни" журнал оцінок повинен мати кількість розділів, яка відповідає кількості залікових модулів дисципліни. Розділ журналу оцінок повинен містити відповідну кількість елементів оцінювання.

Перехід на сторінку перегляду та налаштуванню "Журналу оцінок" здійснюється за допомогою посилання "Оцінки" у блоці "Адміністрування".

На рисунку показано фрагмент сторінки "Загальний звіт користувачів" для нової дисципліни.

Загальний звіт користувачів

З рисунку видно, що журнал оцінок нової дисципліни не має в своїй структурі жодного розділу. Тут представлена тільки підсумкова оцінка всієї дисципліни. В журналі оцінок відсутні також прізвища студентів - студенти ще не зараховані до дисципліни.

Для управління переглядом журналу оцінок, розділами та елементами оцінювання, шкалами і таке інше, до журналу оцінок можуть бути застосовані відповідні дії. Запровадження дій здійснюється за допомогою меню "Обрати дію...", яке випадає (див. рисунок, п. 1) .

Скорочена форма журналу оцінок

Порада: Познайомтеся з результатом виконання кожної дії. Кожна дія це нова сторінка управління журналом оцінок, яка має своє призначення. Знання про призначення дій стануть у пригоді в ході проведення навчальних занять з використанням вашої електронної дисципліни.

Для створення розділів журналу оцінок обираємо пункт меню "Скорочена форма". На рисунку показано фрагмент сторінки скороченої форми редагування розділів і елементів оцінювання.

Скорочена форма розділів і елементів оцінювання

Для додавання нового розділу натискуємо кнопку "Додати розділ" і на новій сторінці (див. рис.) виконуємо наступне:

  • в поле "Назва розділу" друкуємо (копіюємо) назву - як правило, назвою розділу може бути назва відповідного залікового модуля;
  • перевіряємо спосіб розрахунку підсумкової оцінки розділу. Згідно з Положенням про організаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни способом розрахунку підсумкової оцінки залікового модуля є середня оцінка з поточних оцінок;
  • перевіряємо тип підсумкової оцінки - основною шкалою системи Moodle є 100-бальна шкала;
  • зберігаємо виконані зміни;
  • контролюємо результат виконання дії створення розділу журналу оцінок.

Додавання розділу журналу оцінок

Повторюємо дію створення розділів стільки раз, скільки залікових модулів має ваша навчальна дисципліна. В результаті ви отримаєте структуру розділів журналу оцінок, яка відповідає вимогам Положення. Фрагмент структури журналу оцінок показано на рисунку.

Перший розділ журналу оцінок

В меню "Обрати дію..." обираємо пункт "Загальний звіт користувачів" і переглядаємо результат наших налаштувань.

Загальний звіт користувачів з розділами

Налаштування структури розділів журналу оцінок електронної дисципліни, яка вже існує і має елементи оцінювання, здійснюється за допомогою дій редагування, переміщення, видалення на сторінці скороченої форми (див. наступний рисунок).

Дії коригування структури електронної дисципліни

Last modified: Saturday, 12 November 2011, 12:14 PM